Vpis otrok v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 2009/10

Na Osnovni šoli Stična bomo  v mesecu februarju 2009 vpisovali otroke v 1. razred  osnovne šole za šolsko leto 2009/2010.

Starši  morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili šest let.

To so otroci rojeni   od 01. 01. 2003 do 31. 12. 2003.

Vpis bo potekal na matični šoli in podružničnih šolah  po naslednjem razporedu:

matična šola: ponedeljek, 09. 02. 2009, od 08.00 do 16.00 ure
Muljava: ponedeljek, 09. 02.  2009, vpis na matični šoli
Ambrus: torek, 10. 02. 2009, od 14.00 do 16.00 ure
Zagradec: torek, 10. 02. 2009, od 14.00 do 16.00 ure
Krka: torek, 10. 02. 2009, od 14.00 do 16.00 ure
Višnja Gora: sreda, 11. 02. 2009, od 08.00 do 16.00 ure
Stična: četrtek, 12. 02. 2009, od 14.00 do 17.00 ure

Starši praviloma vpišete svojega otroka na podružnični šoli, ki jo bo obiskoval (razen Muljava),  lahko pa tudi na matični šoli v ponedeljek, 09. 02. 2009.

Naknadni vpis bo v ponedeljek, 16. 02. 2009, od 8.00 do 12.00 ure na matični šoli v  Ivančni Gorici.

Z OTROKI  SE BOMO PRVIČ SREČALI V MESECU JUNIJU.

V ŠOLO BODO PRIŠLI S SVOJIMI STARŠI. SPOZNALI BODO UČITELJICO, LAHKO TUDI VZGOJITELJICO, KI BO OZ.  BOSTA Z NJIMI V 1. RAZREDU.

Lepo pozdravljeni.

Ravnatelj:

Marjan Potokar, prof.