Prometna varnost

Šola pri zagotavljanju prometne varnosti učenk in učencev sodeluje z Občino Ivančna Gorica, medobčinskim redarstvom, Zvezo šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica in Policijsko postajo Grosuplje.

Načrt šolskih poti

Načrt šolskih poti je pripravila delovna skupina na OŠ Stična. Načrt je pripravljen v skladu s smernicami Agencije za varnost v prometu.


Izdelavo načrta šolskih poti je v letu 2017 naročila Občina Ivančna Gorica. Načrt in interaktivne karte  je izdelal Zavod za prometno varnost.

Načrt šolskih poti, Zavod za prometno varnost

Interaktivna oblika načrta: