E-račun

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 111/2013), so od 1. 1. 2015 dalje pravne in fizične osebe ter proračunski uporabniki za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje dolžni proračunskim uporabnikom pošiljati račune v elektronski obliki (e-računi).

PODATKI ZA IZDAJO E-RAČUNA ZA OSNOVNO ŠOLO STIČNA:

Osnovna šola Stična
Cesta občine Hirschaid 1
1295 IVANČNA GORICA

ID za DDV: SI67259375
Matična številka: 5623677000

Šifra PU: 65358

Št. podračuna pri Upravi za javna plačila: SI56 0110 0600 8336 591

SWIFT koda: BSLJSI2X

Podrobnejše informacije v zvezi z e-računi so dostopne na spletni strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila, ki je enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo e-računov: Info e-račun