Podružnice

Matična šola

Notranje površine: 4019 m2.

Prostori za pouk:
 • 17 matičnih učilnic
 • 2 manjši učilnici
 • 8 specialnih predmetnih učilnic (naravoslovje, gospodinjstvo, fizika, kemija, tehnika in tehnologija, likovna vzgoja, glasbena vzgoja, racunalništvo, knjižnica)
Ostali prostori:
 • jedilnica
 • upravni prostori
 • gospodarski prostori (šolska kuhinja, shrambe, prostori za energetske naprave, arhiv)
 • garderobe
 • sanitarije
 • športna dvorana
 • plesna dvorana s plezalno steno

Mejniki v razvoju šolstva

 • 17. stoletje Poučevanje otrok ob nedeljah v samostanu.
 • 1811 “Šola za silo” v samostanu.
 • 1817 Javna enorazrednica.
 • 1897 Dvorazredna ljudska šola.
 • 04.10.1904 Odprtje novozgrajene šole na hribčku v Stični.
 • 1920 Štirirazrednica.
 • 1926 Petrazrednica.
 • 1941-1945 Večkrat prekinjeno šolsko delo.
 • 06. 09. 1945 Ustanovljena državna nižja gimnazija v Stični, v prostorih na Marofu. 1946/1947 Gimnazija je pričela s poukom v samostanu v Stični.
 • Z novo šolsko reformo so bile z 31. avgustom 1958 odpravljene splošno izobraževalne šole in ustanovljene osnovne šole “novega “tipa”. Nižji razredi gimnazije so postali višji razredi osnovne šole.
 • 1963 Določitev centralnih in samostojnih šol.Centralni šoli sta: Ambrus s podružnicama Korinj in Zagradec ter Stična s podružnicama Krka in Muljava. Šola v Višnji Gori je postala samostojna osnovna šola.
 • 1965 Reorganizacija mreže osnovnega šolstva in določitev popolnih in podružničnih šol. Osnovna šola Stična postane popolna osnovna šola s podružničnimi osnovnimi šolami Ambrus, Korinj, Zagradec, Krka, Muljava in Višnja Gora.
 • 15. 09. 1979 Položen temeljni kamen za nov šolski center.
 • 01. 09. 1981 Pričetek pouka v novi šoli, v šolskem centru.
 • 06. 05. 1992 Osnovna šola Stična spet postane samostojen javni vzgojnoizobraževalni zavod.
 • 23. 07. 1998 Občina Ivančna Gorica postane ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stična, v čigar sestavo sodijo:
  matična šola v Ivančni Gorici in podružnične šole v Višnji Gori, v
  Ambrusu, v Zagradcu, na Krki, na Muljavi in v Stični.
 • 01. 09. 2003 Pričetek pouka v novozgrajeni šoli.