Splošne informacije

Osnovna šola Stična

Cesta občine Hirschaid 1
Ivančna Gorica

Ravnatelj

Marjan Potokar, prof.
Telefon: 01 788 72 62
E-Mail

Tajništvo

Sara Srebernjak
Telefon: 01 788 72 60
E-Mail: tajnistvo@os-sticna.si

Zbornica

Telefon: 01 788 72 70

Pomočniki ravnatelja

mag. Jasmina Selko, prof.
Telefon: 01 788 72 68
E-Mail

Alenka Kovač, prof.
Telefon: 01 788 72 69
E-Mail

Gregor Arko, prof.
Telefon: 01 788 72 73
E-Mail

Svetovalna služba

 • Bojana Križman, prof. ped. in soc.
  Telefon: 01 620 74 42
  E-mail
 • Anka Kavčič, uni. dipl. psih.
  Telefon: 01 788 72 64
  E-mail
 • mag. Tina Cvar Tomažin,  uni. dipl. ped.
  Telefon: 01 788 7272
  E-mail
 • Mateja Fink, uni. dipl. psih.
  E-mail

 

Računovodstvo

 • Melita Žlajpah
 • Andreja Erjavec
 • Jožica Grebenc
 • Katarina Grošelj Likovič

Telefon: 01 788 72 66
E-mail:racunovodstvo@os-sticna.si

Svet šole

Člani Sveta šole za mandatno obdobje 2020 – 2024 so:

 • Predstavniki ustanovitelja: Irma Lekan, Alenka Bajrami Šemsidini, Jože Kastelic,
 • Predstavniki delavcev šole: Ingrid Boljka Štaudohar, Polona Strmole, Maja Razpotnik, Andreja Robek Perpar, Tatjana Tekavec Erjavec
 • Predstavniki staršev: Nataša Ploj, Nataša Lukman, Samo Matkovič
 • Predsednica sveta šole je Andreja Robek Perpar, namestnica Polona Strmole.