Podružnična šola Muljava

Kontaktni podatki:

Muljava 3
1295 Ivančna Gorica
Telefon:01/ 787 63 69

Vodja šole:

Polona Strmole, prof.
polona.strmole@os-sticna.si

Šolski okoliš:

Bojanji Vrh, Gorenja vas, Leščevje, Male Kompolje, Male Vrhe, Mevce, Muljava, Oslica, Potok pri Muljavi, Sušica, Trebež, Velike Kompolje, Velike Vrhe.

Mejniki v zgodovini šolstva na Muljavi:

 • 1910 pričetek pouka v šoli na Polju pri Muljavi
 • 1934/1935 šola na Polju razširjena v dvorazrednico
 • 1942 Italijani požgali šolo
 • 1945 ponoven začetek pouka v gostilni Obrščak, del otrok se šola na Krki
 • 1947 odprtje nove šole
 • 1952/1953 pet razredov na Muljavi
 • 1958 nov tip šol, na Muljavi 3 oddelki
 • 1964/67 šola postane podružnična šola OŠ Stična, učenci od 5. do 8 razreda odidejo na centralno šolo, na šoli ostanejo 4. razredi.
 • 2003/2004 uvedba devetletne osnovne šole, na šoli pet razredov, v po dveh ali treh oddelkih (kombinacije razredov).
 • 2013 odprtje šolskega muzeja v kletnih prostorih šole
 • 2015/2016 na šoli ostanejo le 4. razredi, 5. razred odide na matično šolo.

Več podatkov o zgodovini šolstva na Muljavi je v šolski publikaciji Podružnična šola Muljava, ob 100-letnici šolstva na Muljavi.

Opis šole:

Stavba je dobro vzdrževana, okolica je urejena. V šoli se nahaja tudi vrtec. Šola nima telovadnice, ure športa se izvajajo na šolskem igrišču in v učilnici. Pouk poteka v treh učilnicah, ki so opremljene z računalniki in multimedijsko opremo. Šola ima v pritličju manjšo jedilnico in razdelilno kuhinjo, v prvem nadstropju pa manjšo knjižnico, ki se nahaja v zbornici.