Podružnična šola Višnja Gora

Kontaktni podatki:

Cesta na Polževo 26
1294 Višnja Gora

Telefon: 01/ 788 40 30 in 01/ 780 31 41

Podaljšano bivanje: 01 620 74 45
Kuhinja: 01 620 74 44

Vodja šole:

Jasmina Sajko, prof.
jasmina.sajko@os-sticna.si
solavisnjagora@gmail.com

http://psvg.splet.arnes.si

Šolski okoliš:

Dedni Dol, Gorenje Brezovo, Kamno Brdo, Kriška vas, Leskovec, Nova vas, Peščenik, Podsmreka pri Višnji Gori, Polje pri Višnji Gori, Pristava pri Višnji Gori, Sela pri Višnji Gori, Spodnje Brezovo, Stari trg, Velika Dobrava, Višnja Gora, Vrh pri Višnji Gori, Zavrtače, Zgornja Draga

Mejniki v zgodovini šolstva v Višnji Gori:
  • 1554 začetek šole z nekaj učenci (10 ali 15)
  • 1815 ustanovili trivialno šolo
  • 1876 enorazredno šolo razširili v trirazredno
  • 1907 odprli novo šolsko poslopje
  • 1921 petrazredna šola
  • 1945/1946 štirirazredna šola
  • 1963/1964 šola postane popolna osemletka
  • 1964/1965 postane šola podružnična šola OŠ Stična
  • 1999 nova šola v Višnji Gori
  • 2005/2006 popolni 9. letni program osnovne šole

Več podatkov o zgodovini šolstva v Višnji Gori je v šolski publikaciji Ob 100 letnici stare šole.

Opis šole:

Zazidana površina šole in telovadnice meri 2380 m2, mera prostorov za pouk znaša 1132 mm2. Na šoli je v pritličju in prvem nadstropju 14 učilnic, 4 kabineti, knjižnica, zbornica, telovadnica in ostali potrebni prostori za življenje in delo v šoli.