Spletne povezave

One comment

 • Kopiram, odlično napisano, vse je povedal razumevajoc ravnatelj Šole…

  Samotestiranje v izvedbi šole je popolnoma nedopustno, saj šola s tem prevzema nase izredno veliko pravno odgovornost ob
  poseganju v osebno nedotakljivost otrok.
  Šole že dosedaj niso posegale v otroke brez soglasja staršev že pri tako osnovnih
  stvareh kot so prečesavanje lasišča ob pojavnosti uši, zato brez soglasja staršev šola tudi ne sme organizirati in morebiti izvajati samotestiranja pri otrokih. Vse to je jasno opredeljeno tudi v Ustavi RS, Konvenciji o otrokovih pravicah, Zakonu o pacientovih pravicah itn. Prav tako je sporno nalaganje take odgovornosti na ramena učiteljev, ki niso strokovno usposobljeni oz. ne morejo in ne bi smeli prevzemati odgovornosti za izvajanje zdravstvenih postopkov in morebitne zaplete v primeru krvavitev pri testiranju ipd. Prav tako je samotestiranje objektivno nemogoče izvajati skladno z odlokom, saj teste prevzemajo starši v lekarnah, možno je, da jih učenci ne bodo prinašali s seboj v šolo (bodisi ker starši ne soglašajo s tem, bodisi ker bodo pozabili), posledično se ne bodo testirali vsi. S tem ukrepom se v šolski prostor vnaša politika, rušijo se dolgoletni spleteni odnosi s starši in medsebojno zaupanje, obenem se močno izpostavlja posamezne otroke, ki bodo iz takih ali drugačnih razlogov “drugačni” od otrok, ki izvajajo ukrepe po odloku.
  Prav tako se ne moremo strinjati z razširitvijo obveznega nošenja mask za vse otroke od 1. razreda dalje. Petina učencev na naši
  šoli se poskuša ob vseh teh ukrepih učiti slovensko, saj jih je veliko iz priseljenskih družin, nasploh pa ima pouk slovenščine predvsem v 1. VIO še mnogo večjo težo. Maska namreč vodi do velikih težav pri slušnem razločevanju, spoznavanju glasov, ustrezni artikulaciji že pri slovenščini, toliko večje težave pa se pri tem pojavijo pri učenju tujega jezika. O vplivu teh omejitev na otrokov razvoj, samopodobo, psihične stiske raje ne govorim. Kdo bo lahko ustrezno zaščitil šestletnega otroka, ki bo v razredu pred ostalimi vrstniki na samotestiranju pozitiven, otroci se bodo umikali od njega in bo zaznamovan? Imamo veliko primerov, ko svetovalna služba v sodelovanju s starši rešuje nastale stiske, ko starši z masko ne soglašajo, otrok pa jo v šoli pod vplivom oz. zgledom sošolcev vseeno nosi. Mislim, da se ne zavedamo vsega stresa, ki ga nosijo otroci v sebi, ki se na hodniku za trenutek spozabijo natakniti masko, si vlečejo majico čez nos z občutkom kot da so zločinci. Šoloobvezne otroke je potrebno obravnavati še toliko bolj skrbno in z občutkom. Dosedanji ukrepi so zadoščali in v veliki meri zamejevali širjenje okužb na naši šoli.
  Prosim, da skrbno pretehtate odločitve in opredelite šole in delo z otroki med izjeme ter ne prenašate bremena neukrepanja v družbi in politike na ramena otrok. Dosedanji ukrepi z organizacijo dela v mehurčkih, preventivo, so bili ustrezni in uspešni. Ob povečanem številu okužb bi še nadalje odrejali pouk na daljavo za oddelke v karanteni in s tem zamejevali širjenje okužb.

Leave a Reply

Your email address will not be published.