Spletne povezave

  Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
   Dijaski.net, kontaktni podatki o vseh srednjih šolah v Sloveniji in izobraževalnih programih
   Filternet.si, uporabne informacije za mlade in video predstavitve različnih poklicev
   Društvo za spodbujanje ustvarjalnosti Izida
   Poklicni kažipot (opisi, filmi)
   E-svetovanje pri zaposlitvi in poklicni orientaciji (razišči svoje interese, lastnosti, zaposlitvene cilje
   Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (vpis v srednje šole)
   Štipendiranje
   Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
   Interaktivni računalniški program za izbor poklicev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *