Podružnična šola Stična

Kontaktni podatki

Stična 24
1295 Ivančna Gorica

Telefon: 01/ 788 72 80

Vodja šole:

Simonca Barle Krese, dipl. vzg
simonca.barle-krese@os-sticna.si

Šolski okoliš:

Debeče, Dobrava pri Stični, Gabrje pri Stični, Mala Dobrava, Mala Goričica, Mekinje nad Stično, Metnaj, Obolno, Osredek nad Stično, Planina, Poljane nad Stično, Pristava nad Stično, Stična, Vir pri Stični.

Mejniki v zgodovini šolstva v Stični:

 • 17. stoletje začetki pouka v samostanu Stična ob nedeljah
 • 1817 začetek pouka z javno enorazrednico
 • 1897 dvorazrednica, kmalu za tem tudi trirazrednica
 • 1897 selitev iz samostana v zasebno hišo
 • 1904 odprtje nove šole
 • 1920/1921 štirirazrednica
 • 1926 petrazrednica
 • 1941-1945 prekinjen pouk zaradi vojne
 • 1947/48 šest-oddelčna šola
 • 1945 ustanovljena nižja gimnazija, ki je zasedla prostore v samostanu
 • 1958 šola postane osemletna šola, nižji razredi v šoli, višji v samostanu
 • 1964/67 šola postane centralna šola OŠ Stična, s podružnicami Višnjo Goro, Muljavo, Krko, Zagradcem in Ambrusom.
 • 1981 nova šola v Ivančni Gorici na sedanji lokaciji, stara šola »na Hribčku« zaprta
 • 1994 ponovno organiziran pouk v Stični Podružnične šole Stična (4 oddelki in 4 razredi)
 • 2003/2004 uvedba devetletne osnovne šole, na šoli 3 oddelki, učenci od 4. razreda naprej se šolajo na matični šoli.

Več podatkov o zgodovini šolstva v Stični je v šolski publikaciji Stoji učilna zidana …ob 90 letnici »šole na hribčku« v Stični.

Opis šole:

Stavba je glede na starost dobro vzdrževana, okolica je urejena. Šola nima telovadnice, ure športa se izvajajo na športnem igrišču v bližini in v učilnici. Pouk poteka v zgornjem nadstropju v treh učilnicah, v pritličju deluje vrtec, ki ima ločen vhod.. Šola ima tudi razdelilno kuhinjo, zbornico in kabinet.