Karierna orientacija

Odločitev o ustrezni izbiri poklica oz. karierne poti je izredno zahtevna odločitev, zato je prav, da smo mladostnikom v oporo in pomoč pri izbiri ustrezne srednješolske smeri. V osnovni šoli koordinira karierno orientacijo šolska svetovalna šola, pri njej pa sodelujejo vsi strokovni delavci, starši in učenci sami.

Cilj aktivnosti je učencem pomagati pri odgovorni odločitvi o njihovi karierni poti.
Proces se zaključi z individualnim svetovanjem učencem.
Naloge vseh, ki so kakorkoli vključeni v model karierne orientacije se prepletajo.
Področja aktivnosti pri karierni orientaciji so:

  • ure kariernega svetovanja z učenci;
  • skupinsko in individualno delo z učenci 8. in 9. razreda (tudi oddelka z nižjim izobrazbenim standardom) ter posamezniki, ki zaključujejo šolanje v nižjih razredih OŠ;
  • izvajanje razširjenega programa karierne orientacije v 9-letni OŠ (organizacija in izvedba tehniških in naravoslovnih dni z vključevanjem vsebin s področja karierne orientacije);
  • izvajanje aktivnosti z Zavodom za zaposlovanje, srednjimi šolami, Kariernim središčem (prej CIP-som) in drugimi organizacijami;
  • individualno svetovanje, pogovori s starši in učenci pred vpisom v srednjo šolo;
  • izvedba vpisa v srednje šole, svetovanje v obdobju preusmerjanja in omejitev vpisa;
  • vnašanje podatkov o učnem uspehu učencev 9. razreda v program LOPOLIS IN VPIS (januar in junij);
  • roditeljski sestanek za starše 8. in 9. razreda;
  • svetovanje pri možnosti pridobivanja štipendij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *