Svetovalna služba

Spoštovani starši,

razmere, ki jih doživljamo zaradi pandemije koronavirusa ter ukrepi, ki jih je vlada sprejela za zajezitev širjenja okužbe, vplivajo na naše občutenje zaskrbljenosti, negotovosti, strahu in tesnobe. Ta občutja so normalen odziv v danih razmerah in jih v večji ali manjši meri doživljajo tudi naši otroci in mladostniki.

V medijih so objavljeni nasveti, kako se soočati z nastalo situacijo tudi z vidika ohranjanja duševnega zdravja. Želimo vam posredovati nekaj misli, kako se pogovarjati z otroki in jih podpreti.

Otroku sporočite, da je razumljivo, da se počuti zaskrbljen ter mu pomagajte, da bo razumel nastalo situacijo. Lastne zaskrbljenosti ne prikrivajte, ampak otroku pokažite, kako se z njo soočate. Otroka vprašajte, kako se počuti, kaj ga skrbi, nekateri otroci tesnobo lažje izrazijo preko zapisa ali risbe. V pogovoru bodite pomirjujoči.

Poskrbite, da ne bo otrok izpostavljen novicam brez nadzora, ker pogosta negativna sporočila stopnjujejo strah. Preverite otrokovo morebitno napačno razumevanje informacij in jih popravite.

Pogovorite se z otrokom, kaj lahko sam doprinese k zajezitvi pandemije (umivanje rok, omejitev gibanja, druženje s starimi starši, sorodniki in prijatelji preko telefona) ter da bodo vlada, zdravstveno osebje, znanstveniki in ljudje, ki skrbijo za našo varnost in preskrbljenost naredili vse, kar je v njihovi moči, da se življenje spet normalizira.

Pri pogovoru z mlajšimi otroki vam je lahko v pomoč zgodbica, ki so jo pripravili v zavodu Motus: Zgodba o koronavirusu.

Poudarite pozitivne zgodbe, saj je kljub zahtevnemu obdobju veliko ljudi pripravljenih na medsebojno pomoč (trud zaposlenih, prostovoljcev, donacije bolnišnicam…).

Za pomoč in pogovor lahko stopite z nami v stik preko spodaj napisanih e-naslovov:

Po pomoč se lahko obrnete tudi na sledeče telefonske številke:

 • Telefon za otroke in mladostnike 116 111 – od 12. do 20. ure.
 • Zdravstveni dom Ivančna Gorica 040 469 648 – vsak delovnik od 8. do 14. ure, ob sobotah in nedeljah od 10. do 12. ure; 051 323 275 – vsak delovnik od 14. do 20. ure, ob sobotah in nedeljah od 10. do 12. ure.
 • Klic v duševni stiski (Karitas) 01 520 99 00 – od 19. do 7. ure.
 • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 – 24 ur na dan.
 • Center za psihološko svetovanje Posvet 031 704 707 – vsak delovnik med 8. in 20. uro.
 • Klicni center za informacije o koronavirusu 080 1404 – vsak dan med 8. in 20. uro.

V primeru družinskega nasilja:

 • SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja 080 11 55 – vsak delovnik od 12. do 22. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 18. do 22. ure.
 • Ženska svetovalnica-krizni center 031 233 211 – 24 ur na dan.
 • Psihosocialna in psihološka pomoč za ženske in otroke, žrtve nasilja in žrtve spolnih zlorab 031 699 333 – vsak delovnik med 9. in 15. uro.

Bodite zdravi, šolske svetovalne delavke

 

Drage učenke in učenci, spoštovani starši,

če ste v stiski, potrebujete pomoč in se želite pogovoriti, lahko stopite z nami v stik preko naslednjih e-naslovov:
V sporočilu lahko tudi napišete telefonsko številko, na katero vas pokličemo.
Bodite zdravi, poskrbite zase ter za svoje bližnje in delajte za šolo! Rezultat iskanja slik za smajli
V želji po čimprejšnjem srečanju v šoli, vas lepo pozdravljamo,
šolske svetovalne delavke

 
                               

Šolska svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci (učenci, učitelji, vodstvo in starši) v šoli kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Pri tem sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Temeljne prednostne naloge šolske svetovalne službe:

 • šolski novinci – postopek vpisa, spremljava in pomoč pri premagovanju morebitnih težav,
 • karierna orientacija – prehod v srednjo šolo,
 • koordinacija nacionalnega preverjanja znanja,
 • pomoč in podpora učencem na področju učenja in/ali v osebnem, socialnem in telesnem razvoju,
 • priprave in koordiniranje oblik pomoči učencem z učnimi težavami,
 • sodelovanje z učitelji pri izdelavi individualiziranih programov,
 • identifikacija nadarjenih učencev,
 • spremljanje in koordinacija dela z nadarjenimi učenci,
 • izvedba izbirnega postopka obveznih in neobveznih izbirnih predmetov ter oblikovanje manjših učnih skupin,
 • koordinacija šolanja na domu,
 • organizacija šole v naravi,
 • sodelovanje pri organizaciji in izvedbi sodelovanja s starši,
 • sodelovanje pri izdelavi plana izobraževanja za učiteljski zbor,
 • aktualna problematika – raziskave,
 • sodelovanje pri sistematičnem načrtovanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela šole,
 • sodelovanje v projektih, ki potekajo in uvajanje novosti s pedagoško- psihološkega  področja,
 • analiza uspeha in vzgojne problematike šole,
 • raziskovalno delo v smislu spremljanja in evalvacije prednostnih nalog,
 • prizadevanje za dobro psihosocialno klimo šole,
 • ter sodelovanje na področju socialno-ekonomskih stisk.

V strokovnem pogledu je svetovalna služba pri svojem delu avtonomna. Vselej je dolžna posredovati korektna strokovna mnenja. O strokovnih vprašanjih in o načinih svojega dela odloča sama. Ima pravico in dolžnost odkloniti vse naloge in zadolžitve, ki so v nasprotju s strokovno etičnimi načeli dela.

Pri šolskih svetovalnih delavkah se lahko oglasite vsak dan od 7.30 do 14.00.

Zaradi narave dela (pouk ter delo na sedmih lokacijah) je najbolje, da se za razgovor dogovorite po telefonu: 01 7887-264 (psihologinja Anka Kavčič in pedagoginja Bojana Križman – v Višnji Gori 01 7884 030 (pon., čet., pet.)) ter 01 7887-272 (pedagoginja Tina Cvar Tomažin).