PREŠERNOV DAN NA OŠ STIČNA

Kultura smo mi. Tako se je glasilo geslo letošnje kulturne prireditve v počastitev slovenskega kulturnega praznika, Prešernovega dne, na OŠ Stična. Prireditev, ki smo jo pripravili učenci, učenke in zaposleni na šoli, je potekala v torek, 6. februarja 2024, v šolski telovadnici.
Prireditev, ki se je začela ob 17. uri, je postregla z različnimi točkami v izvedbi naših učencev in učenk matične šole ter podružničnih šol Muljava, Stična in Višnja Gora. Letošnja tema je bila kultura … kultura obnašanja na prireditvi, kultura pogovarjanja, tikanja in vikanja, kultura športa in plesa, oblačenja in branja. S pesmijo, plesom, deklamacijo so nas učenci vseh starostnih skupin popeljali v svet kulture, kot si jo predstavljajo oni, vse skupaj pa so spretno povezovali trije voditelji, učenci 9. razreda.
Svečani govornik je bil ravnatelj, gospod Marjan Potokar, ki nam je zaupal, da bo matična šola, zaradi vsako leto večjega števila šoloobveznih otrok v našem okolišu, dobila nov prizidek, za katerega upamo, da se njegova gradnja čim prej začne. V šoli se učimo pravilne rabe jezika in skrbimo za njegovo ohranitev in razvoj. To je naša pomembna naloga, ki jo moramo izkoristiti ob spoštovanju osnovnih pravil pravega vedenja. Že ko vstopimo v šolo, lahko pokažemo svoj bonton s pozdravljanjem, pa tudi s skrbnim ravnanjem s šolsko opremo in prostori. Šolske omarice, stoli, mize, stene … vse to je naše skupno dobro. In to moramo ceniti. Pozdraviti z »dober dan« ali vsaj z »dan« in pogledati sogovornika v oči, je izraz spoštovanja in prijaznosti. To so vrednote, ki gradijo napredno družbo. Njegovemu razmišljanju o kulturi sta svoje dodala še gospoda Milan Jevnikar ter Tomaž Smole, ki sta sodelovala pri podelitvi Prešernovih nagrad OŠ Stična. Naša rastoča družina v šolski avli pa bo letos zrastla za misel: »Pravo pot poznamo, naj bo tudi naša izbira«.

Skrajšan posnetek prireditve

Sodelujoči

Spoznali smo tudi letošnje Prešernove nagrajenke, ki so s svojim dolgoletnim delom bogatile utrip OŠ Stična, to so Jasmina Glavič, prof. razrednega pouka, Alenka Kovač, prof. razrednega pouka ter pomočnica ravnatelja, ter Petra Rus Mušič, prof. slovenščine s književnostjo. Vse tri že vrsto let poleg rednega poučevanja sodelujejo na različnih kulturnih področjih in skrbijo za kulturno rast učencev.
Nagrajenih je bilo tudi 22 devetošolcev, ki so se več let dokazovali na šolskem kulturnem področju in so prejeli male šolske Prešernove nagrade. To so: Ula Batis, Julija Cunja, Neža Lavrič, Enej Perpar in Beatrice Turk iz 9. a, Špela Kastelic, Pia Kovačič, Nika Lampret, Maks Moretti in Ruben Mulh iz 9. b, Gaja Gregoršanec in Črt Šparl iz 9. c, Tisa Benčan, Ivana Milena Lekše in Tamara Olujić iz 9. d, Ronja Glažar Tamše, Aljaž Gruber Novak, Klara Kastelic in Isabella Meglič Travnik iz 9. aV ter Nina Kostanjevec, Gašper Možina, Izak Mušič ter Zarja Radmanovič iz 9. bV. Vsem nagrajencem in nagrajenkam iskreno čestitamo.
Prireditev je popestril šolski band, zelo pa smo veseli, da se je na naše povabilo odzvalo zelo lepo število staršev, ki so na prireditvi sodelovali kot Pevski zbor staršev, za kar se jim najlepše zahvaljujemo, obenem pa si želimo takšnega sodelovanja še kdaj v prihodnje.
Na odru se je zvrstilo 300 nastopajočih, v ozadju pa še preko 70 mentorjev, spremljevalcev, glasbenikov, tonskih mojstrov in ostalih delavcev šole, ki so pomagali, da je prireditev uspela.
Ugotovili smo, da smo za kulturo in kulturno obnašanje odgovorni vsi. Kultura smo mi. Kultura smo mi vsi.

Urška Petek

Foto: A. Grabeljšek