»Kinder backen Kekse«  oziroma »We bake cookies«

V ponedeljek, 18. 12. 2023, smo na matični šoli organizirali popoldanske medpredmetne gospodinjsko-nemško-angleške delavnice »Kinder backen Kekse« oz. »We bake cookies«. 

Tema delavnic je bila predpraznično obarvana: učenci so s pomočjo gospe Katje Kek  Potokar pekli božične piškote in vaflje, istočasno smo učitelji tujih jezikov učence učili nemške in angleške besede sestavin za piškote ter izdelovali plakate, na katerih smo poskušali predstaviti prihajajoče praznične dni.

Sodelovali so zainteresirani učenci šestih razredov. Tisti, ki so bili vključeni v ustvarjanje, so se lahko med delom naučili nekaj novih besed, fraz in kuharskih veščin.

Ugotovili smo, da takšne delavnice učence zelo zanimajo. Tako menijo tudi učenci sami in so mnenja, da se ob kuhinjskem delu lahko veliko koristnega naučijo.

V delavnici smo sodelovali: Katja Potokar, prof., Katja Tomažinčič, prof., Petra Žerovnik, prof., in Igor Rajner, prof.

Medpredmetna povezava gospodinjstva, angleščine in nemščine je bila zelo učinkovita tako za nas učitelje kot za učence in jo bomo še kdaj ponovili.

Aktiv učiteljev za tuje jezike