Tudi na OŠ Stična vključeni v projekt Digitrajni učitelj

Projekt Digitrajni učitelj je namenjen učiteljem, ki želijo izboljšati svoje digitalne kompetence in uporabljati sodobne tehnologije pri poučevanju. Cilj projekta je podpreti učitelje pri razvoju njihovih digitalnih spretnosti in spodbuditi inovativnost in kreativnost v šolskem okolju.

Projekt Digitrajni učitelj v imenu Skupnosti zavodov Konzorcija šolskih centrov in ostalih konzorcijskih institucij s področja vzgoje in izobraževanja vodi Založba Rokus Klett. Več o projektu si lahko preberete na Dobrodošli – Digitrajni učitelj

Formalno se je izvajanje projekta začelo z konferenco v Portorožu. Več Prva mednarodna konferenca Digitrajni učitelj zelo uspešna – Skupnost VSŠ (skupnost-vss.si)

V tem trenutku potekajo štirje spletni seminarji (webinarji) in sicer:

  • MOOC – SPLETNE UČILNICE
  • MOOC – INTERAKTIVNE VSEBINE H5P
  • MOOC – MOJA DIGITALNA IDENTITETA
  • MOOC – VARNA RABA INTERNETA IN NAPRAV

Povpraševanje po izobraževanjih je preseglo zmogljivosti sistema, zato se več naših učiteljev na webinarje ni moglo prijaviti in bodo morali počakati na ponovitvene izvedbe.

Poleg digitalnih kompetenc bo projekt razvijal tudi finančno pismenost in trajnostni razvoj. Izvajalec bo pripravil izobraževanja in konference tudi za ti dve področji.

Gregor Arko