OGLED NARODNE GALERIJE V LJUBLJANI

Z učenci  sedmih razredov OŠ Stična smo si   ogledali stalno zbirko v Narodni galeriji v Ljubljani. Predstavljena jim je bila umetnost od srednjega veka, baroka, klasicizma, realizma vse do impresionizma.

Posebej smo se ustavili ob portretu Marije Terezije, avstrijske cesarice, ki je bila začetnica šolstva v Evropi. Ogledali smo si znamenito Kavčičevo Salomonovo sodbo iz obdobja klasicizma ter znamenite portrete iz obdobja romantike. Nekaj trenutkov smo posvetili tudi znamenitemu Groharjevemu Sejalcu, naslikanem v impresionističnem slogu.

Na koncu smo imeli likovno delavnico. Učenci so opazovali likovna dela slovenskih slikarjev ter jih v tehniki pastelov predstavili na svoj način.

Anka Švigelj Koželj