Odločitev o 3. predmetu na NPZ

S sklepom ministra za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije so bili izmed obveznih predmetov, ki se izvajajo v 8. in 9. razredu izbrani: fizika, likovna umetnost, tuji jezik in zgodovina.

Za OŠ Stična je bil z z žrebom ponovno izbran TUJI JEZIK.

 

Vodstvo šole