TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA – TVU 2023 NA OŠ STIČNA

Matična šola ter podružnične šole Muljava, Stična in Višnja Gora so se v tem šolskem letu prvič pridružile projektu TVU-tedni vseživljenjskega učenja, ki so potekali od 15. maja do 18. junija 2023 pod sloganom Slovenija, učeča se dežela. Cilj projekta je bil, da ozavestimo pomembnost učenja skozi celo življenje, da se vsi učenci zavedajo, kaj je vseživljenjsko učenje ter kako ta proces zaznamuje njihovo vsakdanje življenje.

Projekt se izvaja v sodelovanju z mnogimi različnimi ustanovami, skupinami in posamezniki po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti.

V sklopu TVU so bile na šolah izvedene različne dejavnosti iz različnih področjih, kot so šport, umetnost, kulinarika, miselne igre, ustvarjalnost, bralne veščine. Sodelujoči so se naučili, da učenje: povečuje produktivnost, kreativnost in inovativnost, krepi zdravje in dobro počutje, bolj zaupamo vase in drugim, konflikte rešujemo na primeren način. Naučili so se tudi kako pomembno je sodelovanje, solidarnost in skupnost.

Prepričani smo, da bomo še v prihodnje nadaljevali z izvajanjem takšnih projektov, saj je vsako učenje, učenje za življenje, učimo pa se od rojstva do smrti.

Iris Kukanja, Jasmina Selko, Katja Tomažin