Letošnja številka ČaSoTePcA

Dragi Časotepci!

Vsako leto znova se veselim izida Časotepca. Nekateri se boste vprašali, zakaj?
Odgovor je enostaven: saj odseva vaša razmišljanja in poglede na dogajanja v okolici. Glede na svetovni splet pa tudi na dogodke po svetu. Vaš življenjski nazor je v oblikovanju in vsi dogodki, ki se vas dotaknejo, imajo pri oblikovanju življenjskega nazora pomembno vlogo.
Veselim se zato, ker s svojimi prispevki ponazarjate, kaj vam je v življenju pomembno. Meni kot ravnatelju pa je izredno pomembno vedeti, kaj vas pritegne oziroma odvrača.
Na eni strani ste pisci prispevkov in na drugi strani bralci, torej tisti, ki boste prispevke prebirali. Poleg pisanja je branje prav tako pomembno. Saj nam zanimive zgodbe ponujajo še marsikaj več! Krepite veščino branja in razumevanje napisanega. S tem povečujete sposobnost uporabe maternega jezika pri šolskih obveznostih kot tudi v vsakdanjem življenju. Prebrana zgodba oz. prispevek vam hkrati ponuja priložnost pogovora o številnih življenjskih
situacijah, dilemah in rešitvah. Tako se vsem ponuja priložnost kritičnega mišljenja, ki vas postavi na neko točko. Na točko vašega pogleda na celotno situacijo. Skozi takšne priložnosti razvijate svoj odnos do prijateljev, okolice, skupnosti, države, do dogodkov … Prav tako razvijate kritičen odnos do tragičnih dogodkov, ki so se pred kratkim zgodili v ne tako oddaljenih krajih.
Prepričan sem, da z branjem in vašim kritičnim pristopom do ekscesnih primerov, zmanjšujete verjetnost za podobne dogodke med nami. Verjamem, da ste sposobni ozaveščati in nagovarjati vrstnike k strpnejšim pogovorom, k odvračanju od spletnih potegavščin … Skratka, s svojim znanjem lahko storite
marsikaj koristnega.
Z branjem razvijate empatijo ne samo do glavnih junakov in njihovih zgodb, ampak tudi do zgodb v resničnem življenju in pomembnosti pozitivnih junakov in ne tistih, ki izstopajo z negativnimi dejanji.
Ja, in vse to je razlog, da vzemite v roke knjigo in berite, naj bo to leposlovno ali strokovno delo. Časotepec pa vam zagotovo ponuja veliko iztočnic.
Vsem skupaj, ustvarjalcem šolskega glasila in njegovim bralcem, želim veliko zgodb, ki vas bodo bogatile.


Marjan Potokar, ravnatelj


Na povezavi odkrite stare številke Časotepca in še mnogo drugega zanimivega branja