DRUGOŠOLCI SO POSTALI ZELENI BRALCI

Zaključna prireditev projekta “Že berem sam”, ki ga že 7 let izvaja Krajevna knjižnica Ivančna Gorica, s podporo Občine Ivančna Gorica, je letos potekala v knjižnici na matični šoli.

Drugošolce matične šole, Muljave in Stične je obiskala pisateljica Cvetka Sokolov, ki je ob svojih slikanicah in pesniških zbirkah podoživela pota svojega literarnega ustvarjanja. V šolskem letu 2022/2023 se je med bralce vpisalo kar 120 drugošolcev naše šole. Oblekli so zelene majice z natiskom simpatičnih bralčkov, deklice in dečka, ki sporočata, da že bereta sama.

Ob prazniku so jim s spodbudnimi besedami čestitali župan Dušan Strnad, ravnatelj Marjan Potokar, knjižničarki Petra Volkar in Anita Globokar, učiteljice in šolska knjižničarja pa so jim obljubili vso podporo pri razvijanju bralnih veščin tudi v naslednjih letih, da bodo iz zelenih postali modri bralci.

Tema za prikazno slika je bila ustvarjena z orodjem umetne inteligence Craiyon, AI Image Generator