Nov bilten o Virskem mestu

Minilo je precej časa od zadnjega druženja na Kavčevi domačiji, a čas korone nas ni odvrnil od
nadaljnjega raziskovanja. Želja po odkrivanju življenja naših prednamcev je pač premočna.


Že uvod v prazgodovinski dan je nakazoval, da je bila odločitev glede jesenskega datuma
pravilna. Nepredvidljive vremenske razmere so nam na ta dan vendarle namenile izredno lepo
jutro. In saj veste, če se po jutru dan pozna, potem je dan popoln.

Tako je tudi bilo. Zanimanja med učenci je vsako leto veliko. To so nakazovale že predhodne prijave in udeležba je to tudi potrdila. Prav tako je bilo veliko zanimanja med zaposlenimi. Vse to nam daje vedeti, da je proučevanje naše preteklosti na terenu za učence in učitelje zelo zanimivo.


Časovno je dogodek sovpadal z izkopavanjem arheologov, ki so na ta dan z vključevanjem naših
učencev v terensko delo posredovali prenekatero informacijo, kako delo arheologov sploh poteka. Učenci pa so, ob še tako drobceni najdbi, od arheologa Saše Porente in njegove terenske skupine dobili osnovne informacije o izkopanih najdbah.

Iz uvodnika, avtor Marjan Potokar