JUTRANJE VARSTVO (JV) in PODALJŠANO BIVANJE (OPB) v šol. letu 2022/23

Po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole je
normativ za oblikovanje skupine jutranjega varstva 28 učencev. Oblikuje se, če je vanjo
vključenih najmanj 10 učencev 1. razreda.

Normativ za oblikovanje oddelka podaljšanega bivanja je 28 učencev, kombiniranega
iz dveh razredov 24 učencev ter kombiniranega iz treh ali več razredov 21 učencev.
Oddelek se oblikuje za najmanj 16 učencev.

Na matični šoli bomo v šolskem letu 2022/23 v jutranje varstvo sprejeli vse prijavljene
učence 1. razreda in PP NIS. JV bo potekalo od 6.15 do 8.15 (prva skupina) in od 7.15
do 8.15
(druga skupina). V drugo skupino smo lahko sprejeli tudi do sedaj prijavljene
učence 2. razreda. Obe skupini jutranjega varstva sta sicer že polni.

V podaljšano bivanje na matični šoli so sprejeti vsi prijavljeni učenci od 1. do 3.
razreda. Učenci 4. in 5. razreda, ki niso vozači, se bodo lahko vključili v podaljšano
bivanje (do 14.30 ure). Učenci 4. in 5. razreda, ki so vozači, bodo vključeni v skupino
varstva vozačev, ki bo potekalo od konca pouka do 14.10 oz. do odhoda zadnjega
avtobusa.

Na podružnični šoli Višnja Gora bomo v jutranje varstvo sprejeli vse prijavljene učence
1. razreda, do zapolnitve mest bomo lahko sprejeli še nekaj učencev višjih razredov.
JV bo potekalo od 6. do 8. ure. V podaljšano bivanje so sprejeti vsi prijavljeni učenci
od 1. do 4. razreda. Učenci 5. razreda, ki so vozači, se bodo po potrebi lahko vključili
v skupino varstva vozačev.

Na podružnični šoli Muljava bomo v skupino jutranjega varstva lahko vključili vse do
sedaj prijavljene učence 1. razreda ter tudi do sedaj prijavljene učence višjih razredov.
JV bo potekalo od 6. do 8. ure. V podaljšano bivanje so sprejeti vsi prijavljeni učenci
od 1. do 3. razreda, nekaj učencev 3. razreda se bo vključilo k skupini varstva vozačev.

Na podružnični šoli Stična bomo v skupino jutranjega varstva vključili vse prijavljene
učence 1. razreda in višjih razredov. Skupina je polna. JV bo potekalo od 6. do 8. ure.
V podaljšano bivanje so sprejeti vsi prijavljeni učenci od 1. do 3. razreda, le nekaj
učencev 3. razreda se bo vključilo v skupino varstva vozačev.

V Ivančni Gorici, 12. 7. 2022

Ravnatelj:
Marjan Potokar