NEPREVZETA SPRIČEVALA

Če učenec/-ka ne more po spričevalo ob zaključku pouka (24. 6.), ga bo lahko dvignil sam ali njegovi starši/skrbniki v tajništvu:

  • od 27. do 30. 6. 2022 ali
  • od 16. 8. do 19. 8. 2022 in sicer med 8. in 14. uro.

(14. člen Pravilnika o šolskem koledarju)

Vesele in varne počitnice!

Ivančna Gorica, 24. 6. 2022

Ravnatelj:
Marjan Potokar