Sprostitveno-ustvarjalni krožek na PŠ Muljava

Tudi v letošnjem šolskem letu sem na Podružnični šoli Muljava izvajala sprostitveno-ustvarjalni krožek. Zaradi razmer ob začetku šolskega leta so ga učenci obiskovali ločeno po oddelkih; v treh skupinah. Kaj smo počeli? Pekli piškote, pripravili sadno kupo, izvajali land art po metodi estetskega pristopa, se zadrževali v bližnjem gozdičku, kjer smo spoznavali osnove sproščanja, masaže in jogo za otroke ter banse, igrali hokej ter stare, že malo pozabljene igre, izdelovali izdelke iz odpadne embalaže, sadili sadike in sejali semena ter opazovali rast rastlin, delali poskuse, igrali na Orffova glasbila in ustvarjali preprostejše kot tudi že malo bolj zahtevne glasbene zgodbe, plesali, izdelovali zapestnice, po opazovanju risali našo podružnico ter se igrali socialne igre, s katerimi smo reševali konfliktne situacije in poglabljali odnose. Dotaknili smo se tudi pasti medmrežja, ko smo si ogledali film Gajin svet. Mislim, da smo pri krožku in teh dejavnostih uživali prav vsi, jaz, ki sem jih vodila in učenci, ki so radi prihajali h krožku.

Učiteljica Nina Kump Papić