BUČARIJA PŠ STIČNA

Učenci in učenke z učiteljicami PŠ Stična smo tradicionalno   sodelovali  na Bučariji na Gradišču, ki je bila v nedeljo 17. 10. 2021.

Čudovite izdelke iz buč in jesenskih pridelkov smo razstavili na razstavi na Gradišču in pred šolo.

Z nagrado, ki smo jo dobili za sodelovanje,  smo se posladkali v ponedeljek, ko smo si ogledali razstavo in izvedli  jesenski pohod.

                                                                                           Simona Barle Krese