NEPREVZETA SPRIČEVALA

OBVESTILO

Če učenec/-ka ne more po spričevalo ob zaključku pouka (24. 6.), ga bo lahko dvignil sam ali njegovi starši/skrbniki v avli matične šole:

  • od 28. do 30. 6. 2021 ali
  • od 16. 8. do 20. 8. 2021 in sicer med 8. in 14. uro.

(14. člen Pravilnika o šolskem koledarju)

 

Vesele in varne počitnice!

Ivančna Gorica, 22. 6. 2021

Ravnatelj

Marjan Potokar