LETOŠNJA IZDAJA ČASOTEPCA

Časotepcu na pot!

Kako drugače bi bilo, ko bi vam v naslednjih vrsticah, tako kot v preteklosti, lahko napisal
nekaj najlepših utrinkov zadnjega šolskega obdobja. Seveda z mojega zornega gledišča.

Letošnje leto je žal drugačno. Prebili smo se čez drugi in tretji lockdown, kot se vse preveč
radi izražamo s tujimi besedami. Popolna zaustavitev javnega življenja se je močno do

taknila vseh in spremenila marsikatere vaše in naše navade ter tudi poglede na številna naša dosedanja razmišljanja.

Eno takšnih je zagotovo uporaba spleta in s tem računalnika oziroma pametnega telefona.
Do teh zaustavitev javnega življenja smo pretirano uporabo računalnika in vse, kar je
povezano z njim, odsvetovali. Želja je bila, da ga uporabljate le za iskanje informacij. V teh nekaj mesecih pa se je naš pogled ob uporabi računalnikov in vsega, kar sodi zraven, obrnilna glavo. V sedanji situaciji pouk na daljavo brez računalnikov ni izvedljiv.

(iz uvodnika, Marjan Potokar)