CISTERCIJANI V MOJEM KRAJU

RAZISKOVANJE V OKVIRU PROJEKTA CISTERSCEAPES

Na pobudo Muzeja krščanstva na Slovenskem smo se mednarodnemu projektu Cistersceapes pridružili tudi učitelji in učenci OŠ Stična.

Pod mentorstvom učiteljice Tine Finc in učitelja Andreja Oberstarja se je raziskovanja vpliva stiških menihov na kulturno krajino lotilo kar 18 učencev. Učenci so odkrivali zgodbe in zanimivosti, ki so jim jih povedali starši, stari starši ali starejši znanci. Na terenu so fotografirali ali skicirali arhitekturne dokaze vpliva stiških menihov na okolico (samostansko obzidje, kapelice, cerkve …). Rezultate raziskovanja smo posredovali Muzeju krščanstva na Slovenskem, kjer so uredili razstavo, ki bo na ogled vse do sredine septembra.

Otvoritve razstave so se udeležili ravnatelj, učitelji mentorji ter nekateri sodelujoči učenci.

Tina Finc