DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE (PROTEUS)

V petek, 16. 4. 2021, je po vsej Sloveniji potekalo državno tekmovanje iz znanja biologije za srebrna in zlata proteusova priznanja. Učenci so se tekmovanja udeležili na šolah, ki jih obiskujejo. Vsi so začeli pisati ob isti uri. Za reševanje nalog so imeli 90 minut. Nadzorovali so jih učitelji, ki niso biologi.

Letošnja tema tekmovanja so bile glive – izredno aktualna bitja današnjega časa, saj so v naša življenja vpeta praktično na vsakem koraku. Večina jih pozna kot pomemben dodatek prehrani, nekateri se zavedajo njihovega pomena pri pridobivanju alkoholnih pijač, bogatitvi tal, proizvodnji zdravil in razgradnji odmrlih organizmov. Dandanes je v porastu tako imenovana glivna biotehnologija, ki pomaga pri preoblikovanju našega na nafti temelječega gospodarstva. Tako poleg zgoraj naštetega glive uporabljajo pri čiščenju onesnažene zemlje in vode, proizvodnji goriv, embalaže, oblačil, pohištva, gradbenih materialov…. Glive so tudi eni redkih organizmov, ki preživijo v ekstremnih razmerah, kot so območja z izredno visokimi ali  nizkimi temperaturami, visoko slanostjo, izredno kislo ali bazično okolje…  (povzeto po viru: Kraševec, N. Kako glive postajajo naša prihodnost)

 

Vse to in še več so zelo uspešno preučili naši učenci Tonja Smole z matične šole, Nejc Koselj s PŠ Zagradec in Maj Lebar s PŠ Višnja Gora, ki so osvojili srebrna priznanja.

Za lep uspeh jim iskreno čestitamo.

Ana Šimac