Zbiranje odpadnega papirja v šolskem letu 20/21

Zbiranje odpadnega papirja v šolskem letu 20/21

 oktober 2020marec 2021
14540 kg12841 kg
PŠ Muljava1353 kg935 kg
PŠ Stična790 kg836 kg
PŠ Krka800 kg836 kg
PŠ Ambrus938 kg795 kg
PŠ Višnja Gora7175 kg5941 kg
PŠ Zagradec4595 kg2649 kg
SKUPAJ: 30173 kg24833 kg

Skupno smo na matični šoli, PŠ Višnja Gora in PŠ Zagradec v mesecu oktobru zbrali več kot 30 ton papirja, za kar je šolski sklad prejel cca. 2.150 EUR.

V mesecu marcu smo skupno zbrali skoraj 25 ton papirja. Kljub manjši količini zbranega papirja je zaradi višje odkupne cene znesek, ki ga bo prejel šolski sklad, kar 3.432 EUR. Hvala vsem!