Zbiranje prijav na kosilo v času šolanja na daljavo

SPOŠTOVANI STARŠI!

Zagotavljanje brezplačnih toplih obrokov za učence, ki se šolajo na daljavo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je poslalo okrožnico o zagotavljanju toplega obroka za učence osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom in dijakov, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo, zato vam podajamo naslednje informacije:

  • Šola bo zbrala podatke o prijavah učencev na šolsko kosilo.
  • Kriterij za upravičenost je naslednji:
  • brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije),
  • brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.
  • Nato bo šola preverila upravičenost posameznega učenca do brezplačnega toplega obroka v CEUVIZ.
  • Zbrane podatke o prijavah bomo posredovali občini, ki bo na podlagi potreb organizirala pripravljanje in distribucijo toplega obroka za svojo lokalno skupnost (določila bo šolo, ki bo pripravljala topli obrok, dogovorila se bo za distribucijo in prevoz prehrane…).

Učenci oz. starši boste topli obrok prevzeli na šoli, ki hrano pripravlja. V primeru večjega števila naročenih kosil, obstaja možnost prevzema tudi na lokaciji podružnične šole, o čemer vas bomo naknadno obvestili.

Izjemoma bo občina za učence, ki obroka ne morejo prevzeti, organizirala dostavo na dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti.

Starši lahko učenca na topli obrok prijavite preko elektronskega vprašalnika do

sobote 7. 11. 2020 do 16.00 ure.

S prijavo starši privolite, da občina in šola podatke uporabita za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

 

Ravnatelj:
Marjan Potokar