DAN ZLATE KNJIGE

Šolska knjižnica OŠ Stična se na današnji dan pridružuje praznovanju dneva ZLATE KNJIGE s prenovljenimi seznami za bralno značko. Do seznamov lahko učenci, mentorji in starši dostopate na spletišču naše šolske knjižnice, v zavihku bralna značka 

Bralno značko osvojite učenci in učenke, ki v šolskem letu preberete določeno število knjig in opravite pogovor o prebranih knjigah z mentorjem/mentorico bralne značke. 

Mentorji/mentorice bralne značke so na razredni stopnji razredniki/razredničarke oz. vzgojiteljice, na predmetni stopnji pa učitelji/učiteljice slovenščine. 

Mentorji/mentorice na začetku šolskega leta določijo število knjig in pesmi, ki jih boste morali predstaviti, ter določijo čas/uro v tednu, namenjeno pogovoru o prebranih knjigah. 

Med prebrane knjige se ne priznava knjig, ki ste jih predstavili za bralno značko v preteklih letih, in knjig, določenih za domače branje. 

Knjige si lahko izberete iz nabora knjig na priporočilnem seznamu, ki smo ga pripravili mentorji/mentorice bralne značke in knjižničarji. Izbrali smo knjige, ki so jih strokovnjaki za mladinsko književnost ocenili kot kakovostno mladinsko literaturo, dodali pa smo tudi nekatera klasična mladinska dela.  

Knjige na seznamu imamo v šolski knjižnici na vsaj eni lokaciji OŠ Stična, literarna dela pa si lahko izberete po lastnem okusu in interesu. 

Uradni začetek bralne značke je 17. september 2020, bralni maraton pa traja uradno do 2. aprila 2021, a bralno značko lahko po dogovoru z mentorjem/mentorico opravljate do konca šolskega leta. 

Uspešen in lep začetek vseslovenskega maratona v branju vam želimo.