OBVESTILO O VKLJUČITVI UČENCEV V OPB IN JV za šol. leto 2020/21

PODALJŠANO BIVANJE – PB

Po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole je normativ za oblikovanje oddelka podaljšanega bivanja 28 učencev, kombiniranega iz dveh razredov 24 učencev,  kombiniranega  iz treh in več razredov pa 21 učencev.

Skupina se oblikuje za najmanj 16 učencev.

Učence 1. razreda ste starši prijavili ob vpisu v mesecu februarju, ostale učence v aprilu 2020.

V OPB sprejemamo učence od 1. do 5. razreda. V vseh oddelkih, kjer je učencev preveč, imajo prednost pri sprejemu mlajši učenci.

Glede na trenutno veljavne normative in odobrene ure s strani MIZŠ bodo v OPB sprejeti:

na matični šoli v Ivančni Gorici vsi v roku prijavljeni  

 • učenci 1. in 2. razreda do 16.30
 • učenci 3. razreda do 15. 20, v primeru podaljšanja časa dogovor s starši
 • učenci 4. razreda do 14.30

 

na podružničnih šolah

v Zagradcu

 • prijavljeni učenci 1. in 2. razreda do 16.30
 • prijavljeni učenci 3. razreda do 15. ure,  v primeru podaljšanja časa dogovor s starši
 • 6 učencev 4. in 5. razreda preko normativa – dogovor s starši oz. varstvo vozačev

 v Višnji Gori  

 • prijavljeni učenci 1. in 2. razreda do 16.30
 • prijavljeni učenci 3. razreda do 15.30, v primeru podaljšanja časa dogovor s starši
 • učenci 4. in 5. razreda do 14.30

v Ambrusu

 • do 16. ure vsi prijavljeni učenci 1. do 4. razreda
 • 3 učenci 5. razreda preko normativa – dogovor s starši oz. varstvo vozačev             ­

na Krki

 • učenci 1. in 2. razreda do 16.30
 • učenci 3. in 4. razreda do 15.20
 • 7 učencev 4. razreda preko normativa – dogovor s starši oz. varstvo vozačev

na Muljavi

 • učenci 1. in 2. razreda do 16.30
 • učenci 3. in 4. razreda do 15.00                    

v Stični

 • učenci 1. in 2. razreda do 16.30
 • učenci 3. razreda do 15.30

JUTRANJE VARSTVO – JV

Po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole je normativ za oblikovanje skupine  jutranjega  varstva 28 učencev. Oblikuje se, če je vanjo vključenih najmanj 10 učencev 1. razreda.

 

Na matični šoli bomo v jutranje varstvo sprejeli vse prijavljene učence  bodočega 1. razreda in PP NIS. V skupino je prijavljenih 33 učencev. JV bo potekalo od 6.15 do 8.15 (1. skupina) in od 7.15 do 8.15 (druga skupina). V drugo skupino bomo lahko sprejeli tudi do sedaj prijavljene učence bodočega 2. razreda.

 

Na PŠ Stična bomo v skupino jutranjega varstva vključili vse prijavljene učence bodočega 1. in 2. razreda. JV bo potekalo od 6.15 do 8. ure.

 

Na PŠ Višnja Gora bomo v jutranje varstvo sprejeli vse prijavljene učence bodočega 1. razreda (31 učencev).
JV bo potekalo od 6. do 8. ure (1. skupina) in od 7. do 8. ure (2. skupina) V drugo skupino bomo lahko sprejeli do sedaj prijavljene učence bodočega 2. razreda.

 

Na podružničnih šolah Ambrus, Krka, Muljava in Zagradec bomo v skupine jutranjega varstva lahko vključili vse do sedaj prijavljene učence. JV bo potekalo od 6. do 8. ure.

V Ivančni Gorici, 7. 7. 2020

                                                                                                                              Ravnatelj:
Marjan Potokar