NA LOVU ZA ZAKLADI PREKMURJA

V soboto, 19. oktobra 2019, smo na OŠ Stična v okviru projekta »Spoznavajmo dežele« že petič izvedli delavnice, tokrat na temo »Na lovu za zakladi Prekmurja«.

Na raziskovalnem dnevu je sodelovalo 90 učencev (v dejavnosti so bili vključeni tako učenci 5.–9. razreda matične šole kot tudi njihovi vrstniki s PŠ Višnja Gora in PŠ Zagradec).

Učenci so spoznavali naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti Prekmurja,  pomembne zgodovinske dogodke in osebnosti, vero ter običaje, kulinariko, prekmursko narečje in prekmurski knjižni jezik, glasbo in književnike, ki so se s svojimi deli uvrstili v sam vrh slovenske literature. Naše delo je potekalo v osmih skupinah – delavnicah, v katere so se učenci vključili po zanimanju.

V uvodnem (skupnem) delu smo najprej prisluhnili glasbeni točki pevcev in godcev ljudskih pesmi Studenček, ki so s svojimi umetelno izdelanimi glasbili ter prečudovitimi glasovi poskrbeli za prijeten začetek našega dopoldanskega druženja.

Po kratkem pozdravnem nagovoru ravnatelja Marjana Potokarja nam je izr. prof. dr. Jernej Zupančič, predavatelj na Oddelku za geografijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ob skrbno izbranih fotografijah predstavil Prekmurje podolgem in počez. Orisal nam je tako naravnogeografske kot tudi družbenogeografske karakteristike te prečudovite pokrajine, ki je zaradi svoje odmaknjene lege in nizkih zimskih temperatur med Slovenci dolgo veljala za »slovensko Sibirijo«.

Zatem je sledilo še predavanje državnega svetnika Marjana Maučca, ki nam je nazorno predstavil zgodovinsko dogajanje na območju Prekmurja, spregovoril nekaj besed o pomenu domoljubja za obstoj naroda, nato pa naše učence na domiseln in duhovit način pozval k razvozlavanju pomena skrbno izbranih prekmurskih narečnih besed, povezanih s kolinami, kulinariko …

Koordinatorka Nataša Rebec Lukšič je zbranim predstavila še dva prekmurska gosta, ki sta nas počastila s svojim obiskom – Vlada Poredoša, pevca skupine Orlek, ki trenutno živi in ustvarja v Zasavju, in Miša Kontreca, člana pevske zasedbe Langa. Po končanem uvodnem delu je sledilo delo v delavnicah.

Literarna delavnica

V sodelovanju z mentoricama, učiteljicama Iris Kukanja in Vesno Zimic Gluvić, ter zunanjima sodelavkama Marušo Pušnik, knjižničarko iz Mestne knjižnice Grosuplje – Enote Ivančna Gorica, in Lauro Ostrič, študentko geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, so učenci izdelali plakat na temo prekmurskih književnikov in njihovih del tako v poeziji kot v prozi, posebej so se posvetili prekmurskim ljudskim pesmim (Vsi so venci bejli, San se šetao, Zrejlo je žito) in pesmim Ferija Lainščka. Raziskovali so prekmursko narečje in prekmurski knjižni jezik ter spoznavali prekmurske besede. Največ časa so namenili dramatizaciji pravljice Rdeča kapica v prekmurščini in se pripravljali na gledališko uprizoritev le-te ob zaključku sobotnih delavnic. Literarne delavnice so se udeležili 4 učenci.

Geografska delavnica

Pri geografski delavnici je sodelovalo 21 učencev. Večina učencev je bila iz 9. razreda, saj se obravnavana pokrajina odlično ujema z učnim načrtom za 9. razred.

Po uvodnem delu v jedilnici sta učiteljici učencem najprej prikazali slikovno predstavitev vseh prekmurskih naravnih in družbenih znamenitosti. Sledilo je tekmovanje v razumevanju prekmurskega narečja. Naloga je bila težka, a zabavna. Zmagovalca sta ob koncu delavnic imela ekskluzivno pokušanje prekmurskih dobrot, ki so jih pripravili na kulinarični delavnici.

Po tekmovanju so se učenci razdelili na skupine in pričeli z delom. Izdelovali so reliefno maketo Prekmurja, raziskovali živalski in rastlinski svet ob reki Muri, pripravili zanimivosti o sami reki Muri, njenih brodih in mlinih, ob raziskovanju dvojezičnega območja izdelali dvojezične krajevne napise, izdelali maketo tipične panonske hiše, odkrivali zgodovinsko ozadje Judov, evangeličanov in nesreče toplozračnega balona. Preučili in predstavili so tudi nekaj zanimivosti, kot so: stolp Vinarium, Kugla (najvišji vrh Prekmurja), podjetje Lušt, doživljajski park Vulkanija, Moravske toplice, rotunda sv. Nikolaja, podjetje Ocean Orchids in pomen geotermalne energije.

Tekom raziskovalnega dela so eno od učenk oblekli tudi v odraslo žensko prekmursko narodno nošo. Požela je pravi val navdušenja.

Geografsko delavnico sta vodili učiteljici Tina Finc in Urška Petek, pri delu pa jima je pomagala Tereza Peršolja, študentka geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Novinarska delavnica

Mladi novinarji so se na sobotne delavnice pripravljali dve šolski uri. Raziskovali so, kaj se v javnosti že ve o zunanjih gostih Mišu Kontrecu, Vladu Poredošu in Marjanu Maučcu. Vsak učenec je napisal 10 vprašanj, na katera je gost odgovarjal. Opravili so izvrstno delo, saj je vsak intervju potekal debelo uro.

Ko so končali z intervjuji, se je 8 učencev podalo v lov za izjavami udeležencev posameznih delavnic, prav tako pa so na delavnicah tudi sodelovali, da so bolje doživljali raziskovano temo. Seveda se delo novinarjev po dogodku šele začne, saj je potrebno vse posnete, zapisane besede spraviti v neko spodobno obliko, ki jo bodo bralci z veseljem brali. Intervjuji bodo izšli v zborniku »Na lovu za zakladi Prekmurja« in v šolskem časopisu Časotepec.

Mentorici novinarske delavnice sta bili: Andreja Robek Perpar in Nataša Rebec Lukšič.

Likovna delavnica

V likovni delavnici, ki sta jo vodili učiteljici Katja Tomažin in Anka Švigelj Koželj, je ustvarjalo 18 učencev. Obiskala sta jih tudi dva posebna gosta, knjižničarka Maruša Pušnik iz Mestne knjižnice Grosuplje – Enota Ivančna Gorica, ter ilustrator Gabrijel Vrhovec iz Višnje Gore.

Na začetku je gospa knjižničarka učencem predstavila kamišibaj. Povedala je, da izhaja z Japonske (jap. kami: papir, šibaj: gledališče), da gre za pripovedovanje zgodb ob slikah ter da so slike vložene v lesen oder, imenovan »butaj«. Pripovedovalec (kamišibajkar) ob pripovedovanju menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi.

Ilustrator Gabrijel Vrhovec je učencem spregovoril nekaj besed o tem, kako nastaneta ilustracija ter strip. Poiskal je vzporednice med kamišibajem in stripom, kar je dalo učencem dodaten navdih za svoje delo.

Po uvodni predstavitvi je nekaj učencev v učilnici tehnike in tehnologije izdelalo pravi butaj iz lesa, drugi pa so ilustrirali prekmursko zgodbo o Povodnem možu.

Učenci so poleg tega izdelovali še lesene spominke, na katere so s pomočjo pirografa vžgali motive s Prekmurja, z akrilnimi barvami barvali lectova srca in kaširano štorkljo ter pletli njeno gnezdo.

Na koncu sobotnih delavnic je učenka pri poročanju skupin postala prava kamišibajkarka ter ob narejenem butaju s pomočjo ilustriranih slik predstavila zgodbo o Povodnem možu. Likovna dela so razstavljena na hodniku šole.

Zgodovinska delavnica

Učenci zgodovinske delavnice so pod mentorstvom učiteljic Uršule Zakrajšek, Štefke Klemenčič in Vesne Kovač izdelovali plakate, ki se navezujejo na zgodovino Prekmurja. Pri delu jim je pomagala Ana Košnjek, študentka geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Zgodovinske teme, ki so jih mladi zgodovinarji obdelali, so: Prekmurje v 1. in 2. svetovni vojni, združitev Prekmurja z matično državo, verstva v Prekmurju, gradovi in cerkve v Prekmurju, zgodovina Murske Sobote in Lendave, Judi v Prekmurju in njihova usoda, pomembne osebnosti Prekmurja danes, mesti Maribor in Lendava.

Učenci so se na delo v delavnici temeljito pripravili. Že pred izvedbo delavnic so obiskali knjižnico in poiskali gradivo za svojo temo, prav tako so poiskali in fotokopirali slike.

Delavnice se je udeležilo 20 učencev od 6. do 9. razreda.

Kulinarična delavnica

Na delavnici sta kot mentorici sodelovali učiteljici Urška Praznik in Katja Kek, pri delu pa so udeležencem pomagale tri gospe iz Društva za kulturo, šport in turizem Žlaki iz kraja Sebeborci. Predstavile so jim kulinarične posebnosti in tradicionalne jedi, ki so značilne za Prekmurje. Demonstrirale  so  pripravo dveh najbolj tradicionalnih prekmurskih jedi:  DÖDOLE IN LANGAŠ. Pri pripravi so jim pomagali tudi učenci.

Ko so bile jedi pripravljene, so učenci pripravili pogrinjke in jedi poskusili. Za konec pa so se vsi posladkali s tradicionalno prekmursko gibanico.

Učenci so se na predstavitev pripravili s pomočjo plakatov. Predstavili so recepta jedi, ki so ju pripravile marljive kuharice.

Delavnice se je udeležilo 9 učencev od 6. do 9. razreda.

Glasbena delavnica

Glasbeno delavnico sta vodili učiteljici Mateja Jere Grmek in Vanja Peček Janoš. Pri delu jima je pomagala Doroteja Penko, študentka geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Delavnice se je udeležilo 6 učencev.

Pridružila sta se jim tudi prekmurska glasbenika Vlado Poredoš iz skupine Orlek in Mišo Kontrec, član skupine Langa. Ob kratkem ogledu filma o Prekmurju sta udeležencem delavnice predstavila zgodovino Prekmurja ter razliko med prekmursko in romsko glasbo. Igrala sta na violino, kitaro in klavir.

Na delavnici so si učenci ogledali ljudska glasbila, značilna za Prekmurje,  prekmursko narodno nošo, poslušali ljudske pesmi in se naučili pesem ter ples z naslovom »Marko skače«.

Učenci so imeli s seboj inštrumente: tamburico, harmoniko in kitaro. Igrali so na Orffove inštrumente, oponašali žabe, prepevali s študentko Dorotejo Penko, izvabljali glas iz lončenih ptičkov …

Vtisi udeležencev: »Bilo je zabavno, super, lahko smo se oblekli v nošo, imeli smo ful inštrumentov, dobro je bilo, da sta nas obiskala prekmurska glasbenika …«

Fotografska delavnica

V okviru fotografske delavnice so 4 učenke pozorno spremljale dogajanje na sobotnih delavnicah. V svoje objektive so ujele dogajanje na zgodovinski, geografski, literarni, likovni, kulinarični, glasbeni in novinarski delavnici ter zaključno dogajanje, kjer so učenci poročali o tem, kaj so počeli v svojih delavnicah. Za dodaten nabor fotografij so poskrbele Nika Haler Metelko (nekdanja učenka OŠ Stična, sedaj dijakinja Srednje šole za oblikovanje in fotografijo  Ljubljana) ter Tea Adamlje in Teja Volčanjk, študentki Filozofske fakultete v Ljubljani.

Na koncu so odlične fotografinje zbrale fotografije in naredile izbor najlepših, primernih za objavo na spletnih straneh šole, v šolskem ali krajevnem časopisu.

Mentor fotografske delavnice je bil knjižničar Kristijan Rešetič.

 

Vsi izdelki naših učencev so razstavljeni na panojih na šolskem hodniku v prvem nadstropju OŠ Stična oziroma v učilnici zgodovine in geografije na PŠ Višnja Gora ter na PŠ Zagradec, fotografije in videoposnetek pa se predvajajo na šolskih prikazovalnikih.

Sobotne delavnice smo zaključili s kratko predstavitvijo posameznih delavnic in ogledom razstavljenih izdelkov, nato pa so si učenci privoščili košček langaša – slastne prekmurske jedi, ki so jo za nas pripravile spretne prekmurske kuharice.

 

Pripravili: Nataša Rebec Lukšič in Vesna Zimic Gluvić v sodelovanju z ostalimi mentorji sobotnih delavnic

Fotografije: Ana Posavec, Katjuša Škrbe in Sara Zelnik (učenke 7. b), Gabrijela Vidmar (učenka 7. aZ), Nika Haler Metelko (dijakinja Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana), študentki geografije Tea Adamlje in Teja Volčanjk