Projekt “Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah”

Naša šola se je z nekaj oddelki na različnih lokacijah vključila v projekt ˝Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah˝. Naročnik projekta  je Ministrstvo za infrastrukturo. Dejavnosti vezane na projekt se bodo pričele izvajati v septembru 2019. Aktivnosti bomo intenzivno izvajali en teden in sicer od 23. 9. do 27. 9. 2019. Nadaljevali in ponovili jih bomo predvidoma v aprilu 2020.

Cilj aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi je sprememba potovalnih navad v smeri trajnostne mobilnosti, zmanjšanje motoriziranega prometa v okolici šol, zmanjševanje okoljskih obremenitev, spodbujanje gibanja otrok, krepitev zdravja otrok. Cilj je povečati prihode otrok v šolo na trajnosten način za 7 % glede na izhodiščno vrednost.

Namen aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi je spodbuditi osnovnošolce na aktivnejši, trajnostnejši način prihajanja v šolo (peš, s kolesom, skiroji, z javnimi prevoznimi sredstvi, sopotnišvo v avtomobilu …). Ob vsakem trajnostnem načinu prihoda v šolo je učenec nagrajen s kartico. Po končani aktivnosti bodo učenci nabrane karte uporabili pri igri. Namen igre je spodbuditi, da učenci razmišljajo, se izobražujejo oz. so aktivni v smeri trajnostne mobilnosti tudi po izvedenih aktivnostih.

Na osebno mobilnost otrok vplivajo osebnostne in socialne lastnosti otrok ter prostorsko-okoljske lastnosti okolice bivanja. Aktiven življenjski slog otrok spodbujamo v šoli, a precejšen vpliv na otrokovo mobilnost in razvijanje zdravih navad imate vi, starši, zato vas pozivamo, da nas podprete in trajnostno delujete tudi sami.

Gremo peš s kokoško Rozi!

     Polona Strmole, koordinatorka projekta