Moj kraj – moj ponos

Turistična zveza Slovenije vsako leto razpiše temo za festival Turizmu pomaga lastna glava. Letos se ga je OŠ Stična s PŠ Krka udeležila drugič. Izbrali smo si temo Gospa šola, ki je v sklopu našega praznovanja 200-letnice delovanja. Skupaj smo, Turistični krožek na PŠ Krka in izbirna predmeta Turistična vzgoja in Sodobna priprava hrane na matični šoli, pripravili turistično nalogo, stojnico in predstavitev na stojnici. V Mercatorjevem centru v Šiški v Ljubljani smo se predstavili pred ocenjevalno komisijo 2. marca. Tudi letos smo bili nagrajeni s srebrnim priznanjem.

Turisticna trznica, MC Ljubljana

Nalogo smo ponovno postavili na ogled ob tradicionalnem Jurčičevem pohodu 6. marca. V letošnji nalogi smo želeli poudariti, da obiskujemo najstarejšo šolo v Sloveniji. Zgrajena je bila leta 1809. Kljub temu, da smo na šoli že izdali bilten ob tem visokem praznovanju, smo se pri turističnem krožku lotili turistične naloge. Raziskovanje po »podstrešju« Šole nas je pritegnilo. Našli smo zanimivosti, ki svojega mesta niso našle v biltenu. Tako smo bili mnenja, da smo učenci in učenke, kljub lepoti narave ob Krki, Krški jami… lahko zelo ponosni na našo Šolo. Obiskovalci pravijo, da je majhna, prijetna, prijazna… Same pohvale. Na zunaj se ji res vidi, da ima 200 let, nič kaj ugledna ni. Vendar ima toplo notranjost. Ravno zato smo si postavili za cilj, da ponudimo obiskovalcem Gospe šole doživetje šolskega utripa pred desetletji, stoletjem… Na tabli poleg vhoda je zapisano, da je šolo obiskoval pisatelj Josip Jurčič. Tudi na to smo ponosni. Ugotovili smo, da je imel na začetku šolanja celo nekaj učnih »težav«. Morda bo pa tudi iz nas še kaj!

Turistična tržnica, MC Ljubljana

Seveda je potrebno pri turistični ponudbi sodelovati z društvi v kraju, če želimo, da naloga zaživi. Vedno nam priskoči na pomoč TD Krka. Poleg že ponujenih turističnih zanimivosti v kraju, Jurčičeve poti, ki poteka mimo šole, je možno ponuditi tudi naš proizvod. Preko leta se mimo šole poleg organiziranih skupin, sprehodi veliko posameznikov, veliko je tujcev, ki nas vedno »povprašajo« po turistični ponudbi v kraju. Večkrat smo že ugotovili, da se je pametno učiti kakega tujega jezika.

Naloga je oblikovana tako, da kot učenci in učenke lahko skrbimo za to turistično ponudbo, vendar pa potrebujemo sodelovanje matične šole OŠ Stična in občine Ivančna Gorica za promocijo turistične ponudbe in trženje.

Ugotovili smo, da je brskanje po »podstrehi« zanimivo. Spoznali smo, da so bile tudi babice in dedki otroci, kot mi. Igrali so se zanimive igre. Drugače so bili kaznovani. Kazni so bile stroge. Večkrat so bili lačni kot siti. Danes poteka pouk veliko drugače. Veliko pravic imamo. Nekaj se pa ni spremenilo niti v 200 letih. Še vedno se je potrebno učiti, lepo pisati, računati, brati…

Spoznali smo, da je preteklost lahko zanimiva. Če jo poznamo, jo lahko primerjamo s sedanjostjo. Dragoceni vir informacij so starejši ljudje, stari predmeti, listine, kronike…

Menimo, da smo dobro zastavili našo nalogo, saj se nam je to že potrdilo na praznovanju Gospe šole, in s tem smo dosegli svoj namen. Iz izkušnje praznovanja 200 letnice, smo ugotovili, da se obiskovalci radi spominjajo svojih šolskih dni, jih podoživljajo, ko sedejo v šolsko klop. Opazili smo, da tudi mladino zanima, kako je bilo nekoč v šoli.

Postavi se vprašanje kaj naj z našo 200 let staro šolo? Kot mladi turistični delavci si želimo obiskovalce. Kaj jim lahko ponudimo?

–          Osnovne podatke o starosti šole.

–          Poimenujemo pomembne učence šole.

–          Ogled današnje podobe šole.

–          Razglednico šole.

–          Znak šole.

–          Lahko ponudimo doživetje? Da,  lahko. Kako?

Obiskovalci se poizkusijo v lepopisu, nadzira jih strogo oko gospoda učitelja, šiba poje kadar ni vse ok., zapacani prsti od črnila…

–          Črnilnik z napisom Josip Jurčič in pero.

Lepopis po starem

Mimo šole redno prihajajo pohodniki, zlasti ob Jurčičevem pohodu, prvo soboto v marcu. Z zanimanjem si ogledujejo šolo, radi poslušajo zgodbice o učencu Jurčiču. Ob pohodu bomo poskušali tradicionalno odpreti vrata Gospe šole. V šoli bomo pripravili kotiček, v katerem bodo obiskovalci poizkusili na lastni koži kako izgleda, če se učitelja ne uboga. Pripravili bomo črnilnike z Jurčičevim napisom in pero. Poleg ogleda in sedenja v šolski klopi pa bomo ponudili tudi kratke prizorčke iz pisateljevega življenja.

Pomagalo nam bo TD Krka, tako da bo naša ponudba v sklopu društva. S sodelovanjem Festivala Krka, občinskega glasila Klasje in radia Zeleni val bomo svojo ponudbo posredovali v javnost. Vključili bomo tudi spletno stran šole in lokalno TV postajo.

Veseli smo bili našega uspeha, komaj čakamo, da začnemo s pripravo nove naloge.

Učenke, učenci in mentorji: Mateja Jere Grmek, Gregor Arko, Andrej Oberstar, Jožica Zajec.