Nacionalno preverjanje znanja – tretji predmet

Po šolskem koledarju je bil 1. marca 2010 na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport objavljen sklep ministra o določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja v šolskem letu 2009/2010.

Na naši šoli bo tretji predmet KEMIJA, poleg slovenščine in matematike.