Promocijski dan podeželja

Podružnične šole imajo neprecenljivo vlogo pri razvoju podeželja, saj s svojim delovanjem dvigajo kakovost življenja ne le otrokom, ampak vsem prebivalcem. Pomagajo ohranjati in vrednotiti kulturno in etnološko dediščino ter prispevajo h krepitvi zavedanja pripadnosti kraju.

O pomenu podružnic so prepričani tudi predstavniki LEADER LAS “Sožitje med mestom in podeželjem, CIZA Zavod za razvoj podeželja in OŠ Sostro – podružnična šola Janče, ki so organizirali promocijski dan podeželja občin Grosupljega, Iga, Ivančne Gorice, Mestne občine Ljubljana in Škofljice. Osrednja tema je bila »Podružnična šola – gibalo razvoja«. Koordinatorka dogodka Marjana Marn je poskrbela, da so lahko podružnične šole iz območja LAS  v soboto, 6. februarja 2010, v zadružnem domu Zadvor pokazale svojo bogato dejavnost. Iz OŠ Stična smo se predstavile kar vse podružnične šole. Pred polno dvorano krajanov in nastopajočih smo pokazali, da naše podružnične šole resnično poosebljajo geslo – podružnična šola – gibalo razvoja.

V dvorani zadružnega doma smo si lahko ogledali razstavo plakatov in izdelkov kar 14 podružničnih šol (od 20, ki so na tem območju). Preden smo si ogledali predstavitve podružničnih šol, pa so nas pozdravili in nagovorili predsednik četrtne skupnosti Sostro Janez Moškrič, podžupan mestne občine Ljubljana Jani Möderndorfer ter gostiteljica dogodka, ravnateljica OŠ Sostro, Mojca Pajnič Kirn.

Čeprav so podružnice iz naše šole nastopile na koncu programa, so s pestrimi in zanimivimi točkami navdušile občinstvo, ki jih je nagradilo z močnim aplavzom. Skupinica učencev iz PŠ Ambrus pod mentorstvom Tatjane Hren nas je nasmejala z izvrstno zaigranim skečem o pregovorno znanih sporih med sosedi, tako da smo se lahko kar zamislili o pomenu kulturnega dialoga in strpnosti.

Živi dokaz preteklosti pa je tudi PŠ Krka. Občinstvu je vzelo sapo, ko je napovedovalec povedal, da je lansko leto dopolnila kar 200 let! K slavni preteklosti šole pa je veliko prispevalo tudi dejstvo, da je šolo obiskoval Josip Jurčič, zato so učenci pod mentorstvom Tončke Rajer in Mateje Jere Grmek izvrstno zaigrali skeč, ki je predstavil šolske dni našega znanega pisatelja. V skeč pa so vpletli tudi otroške igre tistega časa in nas tako povsem prestavili v preteklost.

Presenetili pa so nas tudi učenci iz PŠ Muljave, ki so pod mentorstvom Barbare Maver oživeli Krjavla iz Jurčičevega Desetega brata. Ko smo opazovali doživeto igro nastopajočih, ki nas je prestavila v našo kulturno preteklost, je verjetno res marsikdo pomislil, če Muljavcem kakšne kulturne vile ne položijo Jurčiča kar v zibko, saj se znajo že tako mladi vživeti v duhoviti svet Krjavljeve zdrave, kmečke pameti.

Podružnična šola Stična je program popestrila s plesnopevsko točko, saj so ob spremljavi harmonike zaplesali ljudsko pesem Marko skače. Mlade plesalce je vodila mentorica Jasmina Tekavčič, ki je pokazala, da imajo tudi učenci prvega triletja radi slovensko kulturno izročilo.

PŠ Višnja Gora je v marsičem posebna, saj se nahaja v starem zgodovinskem mestu, hkrati pa je tesno povezana s podeželskim zaledjem in njegovim izročilom. Njena posebnost je tudi, da se v njej šolajo učenci od 1. do 9. razreda, zato sta tudi na promocijskem dnevu učenca Manca Pirc in Marko Gnidovec iz 8. in 9. razreda požela nemalo presenečenja. Manca je s čudovito zapeto pesmijo Za Slovenijo živim očarala poslušalce, Marko pa je na harmoniki pokazal pravo virtuoznost in znanje ter tako še dodatno navdušil občinstvo. Skupaj sta nato zaigrala in zapela še znano Slovenija, od kod lepote tvoje.

Veliko dobre volje pa so z ljudsko pesmico Mici, Mici, Micica povzročili tudi učenci iz PŠ Zagradec, saj so pod mentorstvom Slavke Nahtigal uprizorili pravcato majhno predstavo o izbirčni Micki, ki je z mamico iskala primernega moža. Spomin na zabavno oblečene snubce in odlično zapeto pesem nam je odzvanjal tudi še na poti domov.

Po koncu programa so organizatorji poskrbeli tudi za malico, ki nam je vsem teknila. Še bolj pa so se učenci veselili zaključka, saj so organizatorji za nagrado nastopajočim povabili čarovnika Grega. Vsaka sled utrujenosti se je ob poslušanju tega izvrstnega animatorja povsem razgubila in na koncu ni bilo nič nenavadnega videti celo mentorice, ki so se smejale na ves glas.

S prijetnimi vtisi in obilico zadoščenja, da smo se dobro odrezali s svojimi nastopi, smo se vrnili domov, v ozadju pa je že tlela misel, kdaj se bomo zopet srečali in predstavili na podobnem dogodku.

Branka Emeršič