Sončna elektrarna

Podatki o elektrarni

panorama-os-sticnaSončni elektrarni sestavlja 997 polikristalnih modulov Evergreen Solar ES-A-210-fa2 in 969 Renesola JC235M – 24/Bb in bosta predvidoma letno proizvedli 463,3 MWh električne energije.

Proizvedena energija je približno enakovredna energetski potrebi 130 povprečnih slovenskih gospodinjstev oziroma približno 3 x presega porabo električne energijo Osnovne šole Stična.

Ekološka vrednost elektrarne se kaže v predvidenem letnem prihranku več kot 210 ton emisij ogljikovega dioksida, ki bi nastal pri proizvodnji enake količine električne energije z uporabo fosilnih goriv.

Kot primerjavo navajamo podatke za Toplarno Ljubljana, ki ob moči 124 MW letno proizvede 550 GWh električne energije, kar je 3% slovenskih potreb električne energije ob tem pa v okolje spusti približno 270 000 ton C02.

Opomba: 1000 kW = 1 MW in 1000 MW = 1GW

Zapis o ogljični nevtralnosti, avtor dr. Simon Muhič

 

Podatki o proizvodnji