Podružnična šola Krka

Kontaktni podatki:

Krka 1a
1301 Krka
Telefon: 01 788 73 93
Kuhinja: 01 788 73 92

Vodja šole:

Tončka Rajer, prof.
toncka.rajer@os-sticna.si

Šolski okoliš:

Gabrovčec, Gradiček, Krka, Krška vas, Laze nad Krko, Male Lese, Mali Korinj, Podbukovje, Ravni Dol, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliki Korinj, Znojile pri Krki.

Mejniki v zgodovini šolstva na Krki:

  • 1770 poučuje organist
  • 1809 novo šolsko poslopje, enorazrednica
  • 1867 šola prenovljena, razširjena
  • 1896 dvorazrednica
  • 1906 trirazrednica, prizidana tretja učilnica
  • 1928 štirirazrednica
  • 1925 petrazrednic
  • 1941-1945 večkrat prekinjen pouk zaradi vojne
  • 1948 ustanovljena sedemletka
  • 1950 ustanovitev nižje gimnazije
  • 1964 šola postane podružnica OŠ Stična do 4. razreda, učenci od 5. razreda naprej obiskujejo pouk na centralni šoli.
  • 2003/2004 uvedba devetletne osnovne šole, na šoli pet razredov
  • 2011 odprtje nove šole

Več o zgodovini šolstva na Krki se nahaja v publikacijah Podružnična šola Krka, ob 200 – letnici stare šole in Podružnična šola Krka, ob odprtju nove šole.

Opis šole:

Šolski prostori zajemajo sodobno kuhinjo z jedilnico v pritličju. V zgornjem nadstropju sta dve manjši in štiri večje učilnice. Dve večji učilnici nad kuhinjo sta namenjeni potrebam vrtca, prav tako ostali prostori v pritličju. Šola ima tudi zbornico, knjižnico, kabinet in pisarno ter telovadnico, ki je v Družbenem centru. Vanjo se pride skozi prehod, ki povezuje šolo z Družbenim centrom.