Obvestilo o delovni soboti

Spoštovani starši,
v soboto, 7. 4. 2018, bomo imeli delovni dan, ki je bil določen s strani MIZŠ (Pravilnik o šolskem koledarju, 2. odstavek, 4. člen) in načrtovan v Letnem delovnem načrtu za letošnje šolsko leto, zato da bi učenci imeli zakonsko določeno število dni pouka, in sicer ne manj od 189 dni (učenci od 1.-9. razreda), oziroma 174 dni (učenci 9. razreda).

Pouk bo potekal po ponedeljkovem urniku.

 

Šolski prevozi bodo vozili kot na običajen delovni dan.

 

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bomo zagotovili v skladu s potrebami.

Vodstvo šole