Podružnična šola Zagradec

Kontaktni podatki:

Zagradec 33
1303 Zagradec

Telefon:
zbornica: 01 620 74 00
vodja šole: 01 620 74 01
svetovalna služba: 01 620 74 03
kuhinja: 01 620 74 02

http://zagradec.splet.arnes.si

Vodja šole:

Darja Strah, prof.
darja.strah@os-sticna.si

Šolski okoliš:

Breg pri Zagradcu, Češnjice pri Zagradcu, Dečja vas pri Zagradcu, Fužina, Gabrovka pri Zagradcu, Grintovec, Kitni Vrh, Kuželjevec, Male Rebrce, Malo Globoko, Marinča vas, Tolčane, Valična vas, Velike Rebrce, Veliko Globoko, Zagradec.
PŠ Zagradec program osnovnošolskega izobraževanja od 6. do 9. razreda izvaja še za učence PŠ Ambrus in PŠ Krka.

Mejniki v zgodovini šolstva v Zagradcu:

 • 1852 šola je cerkvena enorazrednica
 • 1873 mežnarija je prenovljena v šolsko poslopje
 • 1912 ustanovljena dvorazrednica
 • 1919 ljudska šola se podržavi
 • 1925 šola postane trirazrednica
 • 1933 šola postane štirirazredna
 • 1938 šola postane petrazredna, en razred je v gasilskem domu
 • 1941-1945 šola je šestrazredna, nereden pouk med vojno
 • 1945 šola je petrazredna
 • 1962 šola postane podružnica šole v Ambrusu
 • 1964 šola postane podružnica OŠ Stična, 4. in 5. razred na centralni šoli, 6. 7. in 8. na PŠ Krka
 • 1968 nova šola v Zagradcu
 • 1981/82 učenci od 5. do 8. razreda na novi šoli v Ivančni Gorici
 • 2003/2004 uvedba devetletne osnovne šole, na šoli pet razredov.
 • 2015/2016 nova šola v Zagradcu, popolna devetletka (od 1. do 9. razreda).

Več podatkov o zgodovini šolstva v Zagradcu je v šolski publikaciji Podružnična šola Zagradec, ob odprtju nove šole in v publikaciji Stoji učilna zidana … ob 30 letnici šole v Zagradcu.

Opis šole:

Celotna šola je dvoetažni objekt, ki obsega 4.147 m2 neto notranjih prostorov. V pritličju se nahaja pet učilnic za razredno stopnjo, kabinet in pripadajoče sanitarije ter jedilnica s kuhinjo, telovadnica in garderobe. V pritličju so tudi 3 oddelki vrtca. V prvem nadstropju se nahajajo učilnice za predmetno stopnjo (tri matične učilnice s kabineti, ter specialne učilnice za naravoslovje, zgodovino z geografijo, ter tehniko v kombinaciji z likovnim poukom, s pripadajočimi kabineti. V prvem nadstropju se nahaja tudi računalniška učilnica s knjižnico, zbornica in prostori uprave.