Podružnična šola Ambrus

Kontaktni podatki:

Ambrus 33
1303 Zagradec
Telefon: 01/ 780 10 88

Vodja šole:

Nataša Švener Škrajnar
natasa.svener-skrajnar@os-sticna.si

Šolski okoliš:

Ambrus, Bakerc, Brezovi Dol, Kal, Kamni Vrh, Primča vas, Višnje.

Mejniki v zgodovini šolstva v Ambrusu:

 • 1845 ustanovljena zasilna šola
 • 1878 ustanovljena enorazrednica
 • 1883 zgrajena nova šola
 • 1909 enorazrednica je bila razširjena v dvorazrednico
 • 1912 nadzidano zgornje nadstropje šole
 • 1927 ustanovljena je trirazrednica
 • 1938 šola postane štirirazrednica
 • 1945 šola v slabem stanju po bombardiranju
 • 1952/53 šola postane osemletna šola
 • 1964/67 šola postane podružnična šola OŠ Stična, učenci od 5. do 8 razreda odidejo na centralno šolo, na šoli ostanejo 4. razredi.
 • 2003/2004 uvedba devetletne osnovne šole, na šoli pet razredov, v po dveh ali treh oddelkih (kombinacije razredov).
 • 2013 odprtje otroškega igrišča ob šoli

Več podatkov o zgodovini šolstva v Ambrusu je v šolski publikaciji Stoji učilna zidana …v Ambrusu.

Opis šole:

Stavba je glede na starost dobro vzdrževana, okolica je urejena. Šola nima telovadnice, ure športa se izvajajo na šolskem igrišču in v učilnici. Pouk poteka v treh učilnicah, od katerih ena meri le 12,2 m2. Šola ima tudi knjižnico, razdelilno kuhinjo, zbornico in dva kabineta.