Nagovor župana ob zaključku šolskega leta

Nagovor župana ob zaključku šolskega leta

Zaključilo se je šolsko leto 2012/2013. Verjamem, da je bilo za veliko večino učencev in dijakov uspešno in da boste počitnice lahko izkoristili po vaših  željah.  Čestitam vam za vse dosežke in uspehe, predvsem pa za pridobljeno znanje.  Vem, da ni bilo vselej lahko, vendar se je gotovo splačalo.

Zahvaljujem se vsem učiteljem, profesorjem, ravnateljem, mentorjem in strokovnim delavcem, ki predano opravljate svoje plemenito poslanstvo in prenašate na mlade svoje znanje, izkušnje in vrednote. Zahvaljujem se tudi vsem hišnikom, šoferjem, kuharicam, administrativnim in računovodskim delavkam, čistilkam in vsem drugim, ki ustvarjate pogoje za nemoten potek šolskega dela.

Želim, da se jeseni zdravi in polni energije vrnete v šolske klopi, kajti »ne učite se za šolo, marveč za življenje« (Seneka).

Dušan Strnad, župan