NA LOVU ZA ZAKLADI PREKMURJA

V soboto, 19. oktobra 2019, smo na OŠ Stična v okviru projekta »Spoznavajmo dežele« že petič izvedli delavnice, tokrat na temo »Na lovu za zakladi Prekmurja«. Na raziskovalnem dnevu je sodelovalo 90 učencev (v dejavnosti so bili vključeni tako učenci 5.–9. razreda matične šole kot tudi njihovi vrstniki s PŠ Višnja Gora in PŠ Zagradec). Učenci so spoznavali naravnogeografske in … Continue reading NA LOVU ZA ZAKLADI PREKMURJA