VIRSKO MESTO BO OŽIVELO

Zaklad Virne, kneginje Virske*

Na OŠ Stična bomo prvo aprilsko soboto izvedli prazgodovinski dan z naslovom Po sledeh Virne, kneginje Virske, na katerem bomo spoznavali ostaline železnodobne naselbine nad Virom pri Stični.

Učenci bodo imeli priložnost, da ta dan oživijo preteklost in doživijo del halštatske kulture. Obhodili bodo del poti po obzidju, ki je še ostal od nekdanjega Virskega mesta, in se seznanili z najdbami, ki so jih razkrile arheološke sonde. Izdelovali bodo nakit in keramično posodje z vzorci in motivi tedanje mode, kar tri pustolovske skupine pa bodo iskale na poseben način skrite zaklade stiške kneginje. Obiskali nas bodo arheologi, ki so o Virskem mestu pisali strokovne prispevke, pridružili pa se nam bodo tudi domačini, ki so pred desetletji sodelovali pri izkopavanjih ostalin naselja in gomil.

Izkopavanja v Stični so zaradi izjemno bogatih in zanimivih najdb pritegnila tudi tuje strokovnjake, saj je prav stiško arheološko najdišče razkrilo izjemno bogato zapuščino halštatskih prebivalcev takratnega dolenjskega kulturnega kroga. Najdbe so pomemben prispevek k razumevanju halštatske kulture ne le na Slovenskem, pač pa v širšem prostoru na območju jugovzhodnih Alp.

Dejavnosti bodo potekale v soboto, 1. aprila 2017, od 9. do 13.30 ure na Turistični kmetiji Grofija na Viru pri Stični. V primeru slabega vremena bomo dejavnosti izvedli v soboto, 8. aprila 2017.

Branka Lah

 

*Fotografija: Tomaž Laukov v: Gabrovec, S. et al: Stična II71