Zavajanje in laži na internetu

Prepoznavanja zavajanj in dezinformacij se moramo naučiti. Na problematiko bosta opozorila in jo na zabaven in poučen način predstavila igralca IGLU Teatra Vid Sodnik in Juš Milčinski v interaktivni spletni predstavi, v kateri bodo lahko s predlogi sodelovali tudi učenci. Predvidoma bosta obdelala tri teme. Najprej se bosta posvetila spletnim izzivom, ki so med mladimi zelo priljubljeni. Posvetila se bosta […]

Read more

Prijava na šolski prevoz 2022/2023

Spoštovani. Občina Ivančna Gorica vsako leto pripravi in izvede razpis za izbiro izvajalcev rednih šolskih prevozov. Da bodo v razpisu lahko navedli velikosti vozil (busov in minibusov), ki ustrezajo dejanskim potrebam, moramo na šoli pridobiti relevantne podatke o številu uporabnikov šolskega prevoza na posamezni relaciji. Zato vas naprošamo, da izpolnite kratek vprašalnik z ustreznimi podatki. Izpolnite vprašalnik Za izpolnjevanje boste potrebovali […]

Read more
1 2 3 4 40