Šolski sklad

Na šoli deluje šolski sklad, ki šoli omogoča pridobivati dodatna finančna sredstva za nadstandardne dejavnosti, dodatno opremo, učne pripomočke in pomoč učencem.

Sredstva za šolski sklad se zbirajo s pomočjo:

 • najemnine strehe za potrebe sončne elektrarne
 • donatorstva (RK, Karitas, ZPM, pravne osebe, …)
 • prostovoljnih prispevkov staršev in članov sveta staršev
 • botrstva
 • različnih prireditev
 • zbiralnih akcij starega papirja, odpadnih tonerjev in kartuš

 Namen zbiranja sredstev:

 • sofinanciranje šolske malice, kosil in šolskih pripomočkov socialno šibkejšim učencem,
 • sofinanciranje prispevkov za šolo v naravi socialno šibkejšim učencem, ki se ne financirajo iz javnih sredstev,
 • financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (tabori, izleti),
 • raziskovalne dejavnosti na šoli,
 • nabave nadstandardnih pripomočkov in opreme.

V primeru razpoložljivih sredstev znižanje prispevka za šolo v naravi za vse učence enega ali več razredov.

O upravičenosti do pomoči presoja šolska svetovalna služba v sodelovanju z razredniki in v skladu z letnim programom in pravilnikom. Upravni odbor šolskega sklada potrdi upravičenost prosilcev do nepovratnih sredstev (na osnovi predloženega seznama šolske svetovalne službe). S poimenskim seznamom učencev, ki jim upravni odbor dodeli denarna sredstva, se ravna v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Starši učencev, ki se iz kakršnihkoli razlogov znajdejo v socialni stiski, lahko pošljejo vlogo za pomoč v šolsko svetovalno službo oziroma računovodstvo.

 V letošnjem šolskem letu:

 • smo v oktobrski zbiralni akciji starega papirja zbrali 4955,62 EUR.
  V sodelovanju z Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje smo na matični šoli ter na podružničnih šolah zbrali skupno 45,7 tone papirja. Na matični šoli smo  vključno s podružničnima šolama Stična in Muljava zbrali 24 ton papirja, na podružnici v Zagradcu (vključno s PŠ Ambrus) 9,8 Na PŠ Krka smo zbrali 2,45 tone papirja, na PŠ Višnja Gora pa še dodatne 9,3 tone odpadnega papirja; 
 • 14. 12. 2017 bomo organizirali dobrodelni koncert z naslovom ZA LEPŠI SVET, kjer bodo nastopali številni znani umetniki, med njimi naši bivši učenci in drugi ustvarjalci glasbe, ki znani širšemu občinstvu. Program bodo dopolnjevali tudi učenci naše šole.

Upravni odbor šolskega sklada OŠ Stična:

 • predstavniki šole: Barbara Polajžer (predsednica), Maja Sever, Vita Valenčak
 • predstavniki staršev: Branko Glavan, Simona Oblak, Nataša Smirnov, Darja Struna

Starši lahko prispevek za šolski sklad nakažejo na podračun OŠ Stična, številka: SI56  0123 9603 0653 554, sklic na številko  SI00 32-292909.