Vozni redi avtobusov

Dopuščamo možnost, da se bo vozni red še spreminjal in dopolnjeval.

Določene spremembe v voznem redu glede na lansko leto so narejene zaradi menjave prevoznikov na posameznih linijah.

10. 9. Spremembe na linijah Dobrava pri Stični -OŠ in Muljava – ŠC OŠ Stična

Vozni red od 25 .5.  2020 dalje