Vozni redi avtobusov

Javni razpis za izvajanje šolskih prevozov v šolskem letu 2020/2021 še ni pravnomočen. Občina je z izvajalci sklenila ankes k pogodbi.
Predvidoma v drugi polovici meseca septembra bo prišlo do spremembe voznega reda, ki bo usklajen z novimi izvajalci in uvedene bodo spremembe v linijah.