Vozni redi avtobusov

Dopuščamo možnost, da se bo vozni red še spreminjal in dopolnjeval.

Spremembe:

 • 6. 9. 2017
  • Popravljene ure odhodov in prihodo na relacijah Korinj – Krka, Znojile – Krka in Gabrovčec – Krka
  • Popravljena ura odhoda na relaciji ŠC Ivančna Gorica – OŠ Ferda Vesela
 • 8. 9. 2017
  • Popravljene ure odhodov in prihodo na relacijah Šc Ivančna Gorica – Spodnja Draga – Hudo – Stranska vas
  • Popravljena ura odhoda na relaciji ŠC Ivančna Gorica – Stična – Mala Dobrava
 • 3. 1. 2018
  • Vspostavitev stanja prevozov po začetku pouka na PŠ Ambrus
  • Nova linija Podbukovje Krka
 • 5. 3. 2018
  • Korekcija odhodov minibusa Finson na PŠ Zagradec