Vozni redi avtobusov

Dopuščamo možnost, da se bo vozni red še spreminjal in dopolnjeval.

Določene sprmembe v voznem redu glede na lansko leto so narejene zaradi menjave prevozniko na posameznih linijah.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)