NPZ 2018

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnimi preizkusi znanja (NPZ), s katerimi se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda osnovne šole obvezno (razen za učence, ki so vključeni v prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, /…/ ter za učence priseljence iz drugih držav in v tekočem šolskem letu prvič obiskujejo osnovno šolo v Sloveniji, v skladu s 64. in 67. členom Zakona o osnovni šoli.

Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje učencev iz slovenskega jezika, matematike in tujega jezika.

Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz slovenskega jezika, matematike in tretjega obveznega predmeta.

Izbrani tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. r naše šole opravljali nacionalno preverjanje znanja v l. 2017/2018, je glasbena umetnost.

Publikacija »Informacije za učence in starše« je v elektronski obliki. Publikacija je namenjena učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem in je dostopna na spletni strani Državnega izpitnega centra (www.ric.si).

Na dan NPZ učenci 6. in 9. razreda počakajo učitelje v avli šole.

Datumi opravljanja NPZ za šolsko leto 2017/2018:

PETEK, 4. 5. 2018 SLOVENŠČINA 6. in 9. razred
PONEDELJEK, 7. 5. 2018 MATEMATIKA 6. in 9. razred
SREDA, 9. 5. 2018 ANGLEŠČINA 6. razred
SREDA, 9. 5. 2018 GLASBENA UMETNOST 9. razred

POMEMBNO: BODITE TOČNI.

V UČILNICE BODO UČENCI ODŠLI 15 min PRED PRIČETKOM PISANJA NPZ.

ČAS PISANJA: 8.30 – 9.30

Vsi učenci morajo biti v učilnici do izteka časa za pisanje.

Vsem učencem in učenkam želimo veliko uspeha.

 


VPOGLED V REZULTATE NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

za starše učencev 6. in 9. razreda

Vpogled v ovrednotene naloge je  učencem in staršem dostopen od 29. do 31. maja 2018 za 9. razred. Za 6. razred bo vpogled mogoč od 5. do 7. junija 2018.

Dostop in vpogled v ovrednotene preizkuse za učence 9. razreda  bo potekal med poukom – menjava urnika, za starše vseh devetošolcev pa 30. 5. 2018 do 14h na matični šoli.

Dostop in vpogled v ovrednotene preizkuse za učence 6. razreda  bo potekal med poukom – menjava urnika, za starše vseh šestošolcev pa 6. 6. 2018 do 14h na matični šoli.

Dostop do rezultatov bo možen na spletni strani http://npz.ric.si. Za dostop potrebujete šifro, ki jo bo/je učenec prejel ob nacionalnem preverjanju znanja v šoli, in enotno matično številko (EMŠO) otroka.