IP-ROM

RAČUNALNIŠKA GRAFIKA


RAČUNALNIŠKA OMREŽJA


HTML IN CSS

Vaje iz HTML in CSS

Navodila za delo:

  • Stisnjeno/ZIP datoteko prenesi na svoj računalnik v izbrano mapo.
  • ZIP datoteko razširi. V razširjeni mapi sta datoteki index.html, style. css in mapa images.
  • V izbranem brskalniku odpri datoteko index.html. Tu boš našel naloge/navodila za nadaljne delo.
  • V programu za urejenje kode [Notepad ++, Bluefish, Dreamweaver …] odpri datoteki index.html in style.css in začni urejati v skladu z zahtevami.

  • VAJA 1
  • VAJA 2
  • VAJA 3
  • VAJA 4
  • VAJA 5
  • VAJA 6